Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych ograniczona lub pełna oznacza możliwość przyjmowania oraz składania oświadczeń woli. Mają one na celu powstanie, zmianę lub ustanie pewnego stosunku prawnego. Prostszym językiem mówiąc, zdolność do czynności prawnych to na przykład możliwość zawierania umów czy każdej rzeczy, którą w sposób urzędowy możemy załatwić osobiście, bez opiekuna. 

Pełna zdolność do czynności prawnych należy do osób pełnoletnich, które nie są w żaden sposób ubezwłasnowolnione. Lub do osoby, która przekroczyła 13 rok życia i zawarła małżeństwo. 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby, które ukończyły 13 rok życia, są ubezwłasnowolnione częściowo lub są w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Przedstawicielem tych osób może być rodzic, opiekun czy kurator. 

A osobami, które nie mają zdolności prawnej są małoletni (którzy nie ukończyli 13 roku życia) lub ubezwłasnowolnione całkowicie.

Zdolność do czynności prawnych
Przewiń do góry