prowadzenie KPiR online

Obowiązki księgowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najprostszą formę prowadzenia biznesu. Jest to również forma, która może prowadzić stosunkowo prostą ewidencję księgową. Z tego powodu wielu właścicieli JDG postanawia samodzielnie wywiązywać się ze wszystkich ciążących na nich obowiązkach księgowych.
Podmiot, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie księgowości w jednostce należy wskazać już na wniosku CEiDG o wpis. Przedsiębiorca, który postanowi samodzielnie prowadzić ewidencję powinien przede wszystkim zapoznać się z zasadami KPiR, ponieważ to na jej podstawie najczęściej wylicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Następnie, w trakcie prowadzenia aktywnej działalności powinien ewidencjonować w niej każde zdarzenie gospodarcze, a pod koniec miesiąca sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu. Kolejną kwestią, którą należy mieć na uwadze jest zweryfikowanie obowiązku zgłoszenia do VAT, a jeśli będzie konieczność zarejestrowanie firmy jako płatnika tego podatku.

Innymi, comiesięcznymi obowiązkami, z których trzeba się wywiązać są:

– obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
– sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
– opłacanie składek ZUS,
– drukowanie i archiwizowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

KPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy uproszczonej ewidencji księgowej, która polega na dokonywaniu księgowania:
– przychodów
– zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
– wydatków, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– kosztów prac badawczo-rozwojowych.

KPiR podatnik zobowiązany jest założyć na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Warto zaznaczyć, że od 2018 roku podatnicy nie muszą informować naczelnika US o prowadzeniu KPiR.

Istnieje możliwość elektronicznej ewidencji w KPiR. Istotnie należy zaznaczyć, że podatnicy wybierający ten sposób księgowania muszą mieć na uwadze, że:
– powinna zostać sporządzona instrukcja obsługi programu księgowego, który wykorzystywany jest do prowadzenia KPIR
– program powinien umożliwiać wgląd w ewidencję księgową
– program powinien pozwolić na wydruk wszystkich danych w porządku chronologicznym

Warto zaznaczyć, że elektroniczna ewidencja księgowa powinna umożliwić przechowywanie danych w sposób bezpieczny, zabezpieczający przez zniszczeniem lub ujawnieniem danych.

Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać na bieżąco, raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w następnym dniu.

Przewiń do góry