procedury księgowe

Jak prawidłowo określić wartość środka trwałego?

Przedsiębiorcy w prowadzonej przez siebie działalności często korzystają z różnego rodzaju składników majątku. Po spełnieniu określonych przepisów powstaje obowiązek wprowadzenia składników do ewidencji środków trwałych. W jaki sposób odpowiednio określić wartość środka trwałego?

Zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

– w przypadku odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia;

  • w razie częściowo odpłatnego nabycia, według cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania;
  • według kosztu wytworzenia, w przypadku wytworzenia środka we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

Cenę nabycia stanowi kwota należna zbywcy powiększa o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (transport, ubezpieczenie, instalacja, opłaty notarialne itp.).

Wartość poniesionych kosztów należy pomniejszyć o podatek od towarów i usług.

W sytuacji, gdy środek trwały jest importowany do ceny nabycia należy doliczyć cło oraz podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę prywatnego środka trwałego wyceny należy dokonać na podstawie opinii podatnika oraz biorąc pod uwagę ceny rynkowe danego przedmiotu.

Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorca decydując się na współpracę z biurem rachunkowym musi pamiętać o tym, że zobowiązany jest do dostosowania się do zasad usprawniających współpracę oraz zapewniających bezpieczeństwo podmiotu. Na początku należy ustalić warunki współpracy, które pozwalają wypełniać pracę specjalistom biura rachunkowego.

Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym?
1. Dostarczanie rzetelnych dokumentów księgowych.
2. Dostarczanie dokumentów księgowych przedstawiających rzeczywiste dane oraz zgodne z prawdą.
3. Trzymanie się ważnych terminów.
4. Zapewnienie dobrej komunikacji oraz stałego przepływu informacji.
5. Informowanie o wszelkich nieobecnościach utrudniających kontakt w nagłych sytuacjach.

Powyższe zasady pozwalają bezpiecznie prowadzić księgowość z zachowaniem odpowiednich terminów składania dokumentów oraz wniosków. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że jego rola jest bardzo istotna w zakresie obsługi księgowej firmy.

Czym jest nabycie sprawdzające?

Zgodnie z założeniami KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) ma zyskać dodatkowe uprawnienia pozwalające bardziej kontrolować podatników oraz wypełniane przez nich obowiązki podatkowe. Mowa o „nabyciu sprawdzającym”, czylu zakupie towaru lub usługi w celu sprawdzenia czy sprzedawca dokona poprawnej ewidencji transakcji w kasie oraz wyda paragon fiskalny.

Nowe uprawnienie zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Będą mogli z niego korzystać pracownicy o funkcjonariusze urzędów skarbowych oraz celno-skarbowych.

Kto może być sprawdzany? Sprawdzanym może być zarówno właściciel podmiotu jak również osoba zatrudniona, czyli pracownik.

Jeżeli kontrola w formie „nabycia sprawdzającego” wykaże nieprawidłowości, sprawa zostanie przekazana do Krajowej Administracji Skarbowej, która podejmie decyzje o podjęciu kolejnych kroków.

Zalety biura księgowego online

Przedsiębiorcy stopniowo odchodzą od tradycyjnych metod prowadzenia księgowości. Rezygnują ze stałej współpracy z księgową zatrudnianą na etat, wymagają sporządzania dokumentacji w formie elektronicznej, dostępu do danych online oraz możliwości załatwienia spraw bez wychodzenia z domu.

Nic więc dziwnego, że księgowość online cieszy się takim zainteresowaniem. Jest to rozwiązanie wykazujące szeroki wachlarz zalet. Co zyskujemy decydując się na współpracę z biurem rachunkowym online?

1. Dostęp do danych i faktur w systemie online – gdziekolwiek jesteśmy możemy sprawdzić każdy dokument, każdą fakturę i każdy raport w swoim smartfonie, o każdej godzinie, gdziekolwiek jesteśmy. Jest to bardzo skuteczne narzędzie kontroli ułatwiające świadome zarządzanie firmą.
2. Niższe koszty współpracy – brak konieczności wynajmowania dużej powierzchni biurowej czy powierzchni do przechowywania dokumentów oraz automatyzacja procesów księgowych, wpływają korzystnie na ceny usług.
3. Możliwość konsultacji i uzyskania porady przez internet – mailowo, za pomocą komunikatora czy video rozmowy. Nie musimy umawiać się na spotkanie z księgową w dogodnej dla niej lokalizacji i w wyznaczonym przez nią czasie.
4. Program do wystawiania faktur, który umożliwia wystawienie dokumentu w kilka sekund, szybko i intuicyjnie.

Środki trwałe

Środki trwałe to te te wszystkie składniki majątku, które spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby składnik majątku nazwać środkiem stałym musi on być wykorzystany w działalności gospodarczej oraz zdatny do użycia. Dodatkowo musi on stanowić własność (lub współwłasność) podatnika. Jego wartość początkowa powinna przekraczać 10 000 złotych, a jego przewidywany okres użytkowania powinien być dłuższy niż rok.

Każdy środek trwały musi mieć ustaloną wartość początkową. Jest ona zależna od sposobu w jaki została nabyta. Jeżeli został on wytworzony we własnym zakresie, to jego wartość początkowa powinna być ustalona na podstawie kosztów poniesionych w trakcie wytworzenia. W wypadku gdy środek trwały był zakupiony, jego wartość ustala się na podstawie dowodu zakupu. Natomiast jeżeli został on przekazany za pomocą spadku, to jego wartość powinna być ustalona biorąc pod uwagę cenę rynkową. A gdy jest formą darowizny, wtedy wystarczy ustalić wartość za pomocą umowy darowizny.

Środek trwały podlega ewidencjonowaniu. Ewidencja powinna zawierać wszystkie podstawowe dane o składniku. Daty, nazwę, symbol KŚT, numery czy stawkę amortyzacyjną. Nie należy zapomnieć o dacie likwidacji (jeżeli takowa nastała), aktualizacji kwoty czy wartości początkowej.

Aby wrócić na stronę główną, kliknij tutaj.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów według Art.9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest to nabycie prawa do rozporządzania towarami, które są wysłane na terytorium państwa członkowskiego INNEGO niż  terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki przez dokonującego dostawy, nabywcy lub na ich rzecz.

Aby dane transakcje mogły być wliczone do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów muszą spełniać odpowiednie warunki. Mianowicie, nabywcą towaru musi być podatnik przewidziany w art.15 albo podatnik podatku od wartości dodanej dla działalności gospodarczej podatnika; dostawca jest podatnikiem lub towarem nabycia są nowe środki transportu.

Poza obowiązkiem podatnika, są także towary, które nie mogą być zawarte w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, czyli np.

  • monety
  • części transportu morskiego, lotniczego
  • towary służące zaopatrzeniu statków
  • towary przeznaczone dla dyplomatów, misji dyplomatycznych czy konsulatów

Podatnik ma obowiązek w celu rozliczenia VAT wykazać odpowiednie daty WNT, czyli datę dostawy, datę wystawienia i otrzymania faktury, aby prawidłowo móc naliczyć podatek.

Przewiń do góry