podatki w firmie

Ulgi podatkowe na innowacje

Od przyszłego roku w polskim systemie podatkowym ma funkcjonować szereg ulg podatkowych skierowanych do przedsiębiorstw prowadzących innowacyjną działalność.
W ramach programu Nowy Polski Ład mają obowiązywać:

– Ulga B + R – na działalność badawczo – rozwojową, z możliwością odliczenia większych kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
– Ulga na prototypy – możliwość odliczenia nawet 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek,
– Ulga na robotyzację – możliwość odliczenia 50% kosztów poniesionych w danym roku obrotowym na robotyzację (prowadzenie działań zapewniających możliwość zastąpienia pracy ludzkiej praca maszyn).
– Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – możliwość odliczenia od zaliczek na podatek PIT kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy cywilno-prawnej , jeśli nie zostały odliczone w ramach ulgi na B+R,
– IP BOX – możliwość odliczania z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. W Nowym Ładzie będzie można jednocześnie korzystać z ulgi Innovation Box I B+ R.

Kto musi rejestrować się jako czynny płatnik VAT

Najogólniej rzecz ujmując, do rejestru czynnych płatników podatku VAT muszą rejestrować się jednostki, które:
– sprzedają towary i świadczą usługi przewidziane w Ustawie o VAT,
– w poprzednim roku przekroczyły limit 200 000 zł ze sprzedaży.

Niektóre firmy muszą rejestrować się w VAT, niezależnie od wartości sprzedaży w poprzednim roku. Do grona tych jednostek należą podmioty:
– posiadające siedzibę poza terytorium Polski,
– dostarczające towary wymienione w załączniku nr. 12 ustawy o VAT np. monety, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal czy wyroby jubilerskie,
– dostarczające tereny budowlane, budynki i budowle przewidziane w ustawie o VAT,
– dostarczające nowe środki transportu, części samochodów i motocykli,
– dostarczające towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz energii elektrycznej czy wyrobów tytoniowych,
– świadczące usługi prawnicze,
– świadczące usług doradztwa, oprócz doradztwa związanego z uprawą i hodowlą roślin czy – sporządzaniem planu zagospodarowania rolnego,
– świadczące usługi jubilerskie,
– świadczące usługi związane ze ściąganiem długów.

Przewiń do góry