PIT CIT VAT i inne podatki

Już możesz rozliczyć PIT

Podatnicy już mogą dokonać rozliczenia podatku PIT. Mają na to czas od od 15 lutego do 2 maja 2022 r.
Warto zaznaczyć, że im wcześniej rozliczymy PIT tym szybciej otrzymamy ewentualny zwrot podatku.

Coraz więcej osób decyduje się na rozliczenie za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”, która umożliwia otrzymanie zwrotu do 45 dni od momentu złożenia wniosku.

Usługa Twój e-PIT skierowana jest do osób rozliczających się na formularzach:
– PIT-37
– PIT-38
– PIT-28
– PIT-36

Dodatkowo istnieje możliwość przekazania 1% podatku na OPP.

Przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową deklaracje podatkowe uwzględniają ulgi podatkowe, zwolnienia oraz inne ważne informacje wpływające na rozliczenie podatku.

W ramach login.gov.pl istnieje możliwość logowania 3 metodami:
– profilem zaufanym,
– bankowością elektroniczną oraz
– e-dowodem.

Tax Free od 2022 roku

Tax Free stanowi system umożliwiający zwrot podatku VAT osobom podróżnym. Podatek zwracany jest tym, którzy kupują towar w Polsce ale nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terenie UE. Jakie warunki należy spełnić, aby kwalifikować się do Tax Free?

Warunki:

 • wywóz zakupionego towaru musi być dokonany nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym odbyła się sprzedaż,
 • wywożony towar nie może być otwarty,
 • towar musi być przewożony w bagażu osobistym podróżnego i w jego wywozie nie może brać udziału żadna osoba trzecia.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażają chęć przystąpienia do Tax Free powinni do końca roku zarejestrować się na platformie PUESC. Po spełnieniu określonych wymogów przedsiębiorca będzie mógł sprzedawać  towary za pomocą systemu Tax Free.

Od 2022 roku wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów, którego celem jest przyspieszenie oraz usprawnienie procedur.

 

Czym jest numer EORI?

Wielu przedsiębiorców prowadzących swój biznes na rynku nawiązuje współpracę z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Coraz większa grupa właścicieli firm decyduje się na nawiązanie współpracy z podmiotami spoza Unii Europejskiej. Wymiana handlowa na zasadzie importu/eksportu z krajami nie należącymi do UE zobowiązuje do posługiwania się numerem EORI. Jak go uzyskać?

EORI (Economic Operators’ Registration and Identification – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) – numer stosowany w celu identyfikacji podmiotów gospodarczych z celno-skarbowymi organami na obszarze całej Unii Europejskiej.

Numer EORI wydawany jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem portalu PUESC. Należy założyć konto na portalu oraz posiadać tzw. ID SISC, czyli niepowtarzalny identyfikator przyznawany osobie fizycznej bądź prawnej w Systemie Informacyjnym Skarbowo – Celnym.
Warto zaznaczyć, że składanie dokumentów w formie elektronicznej zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Ulgi podatkowe na innowacje

Od przyszłego roku w polskim systemie podatkowym ma funkcjonować szereg ulg podatkowych skierowanych do przedsiębiorstw prowadzących innowacyjną działalność.
W ramach programu Nowy Polski Ład mają obowiązywać:

– Ulga B + R – na działalność badawczo – rozwojową, z możliwością odliczenia większych kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
– Ulga na prototypy – możliwość odliczenia nawet 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek,
– Ulga na robotyzację – możliwość odliczenia 50% kosztów poniesionych w danym roku obrotowym na robotyzację (prowadzenie działań zapewniających możliwość zastąpienia pracy ludzkiej praca maszyn).
– Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – możliwość odliczenia od zaliczek na podatek PIT kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy cywilno-prawnej , jeśli nie zostały odliczone w ramach ulgi na B+R,
– IP BOX – możliwość odliczania z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. W Nowym Ładzie będzie można jednocześnie korzystać z ulgi Innovation Box I B+ R.

Kto musi rejestrować się jako czynny płatnik VAT

Najogólniej rzecz ujmując, do rejestru czynnych płatników podatku VAT muszą rejestrować się jednostki, które:
– sprzedają towary i świadczą usługi przewidziane w Ustawie o VAT,
– w poprzednim roku przekroczyły limit 200 000 zł ze sprzedaży.

Niektóre firmy muszą rejestrować się w VAT, niezależnie od wartości sprzedaży w poprzednim roku. Do grona tych jednostek należą podmioty:
– posiadające siedzibę poza terytorium Polski,
– dostarczające towary wymienione w załączniku nr. 12 ustawy o VAT np. monety, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal czy wyroby jubilerskie,
– dostarczające tereny budowlane, budynki i budowle przewidziane w ustawie o VAT,
– dostarczające nowe środki transportu, części samochodów i motocykli,
– dostarczające towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz energii elektrycznej czy wyrobów tytoniowych,
– świadczące usługi prawnicze,
– świadczące usług doradztwa, oprócz doradztwa związanego z uprawą i hodowlą roślin czy – sporządzaniem planu zagospodarowania rolnego,
– świadczące usługi jubilerskie,
– świadczące usługi związane ze ściąganiem długów.

PCC- czym jest i kogo obowiązuje?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Taki podatek jest obowiązkiem dla tych podatników, którzy dokonują transakcje w obrocie gospodarczym takie jak:

 • umowy:
  – pożyczki
  – sprzedaży
  – zamiany rzeczy i praw majątkowych
  – darowizny
  – dożywocia
  – o dział spadku
  – o zniesienie współwłasności
  – depozytu nieprawidłowego
  – spółki
 • ustanowienie
  – hipoteki
  – odpłatnego użytkowania
  – odpłatnej służebności
 • dodatkowo wszystkie zmiany, które dotyczą wyżej wymienionych umów oraz orzeczenia sądów

Każda sytuacja przewidziana jest w ustawie i wykazuje jaki podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje. Jest możliwe, że pomimo przewidzenia tych czynności, które zostały wymienione wyżej, nie będą one podlegały PCC. Takie wyjątki są zawarte w odpowiednich ustawach. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić 14 dni od powstania takiego obowiązku lub można złożyć zbiorczą deklarację za dany miesiąc. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku stawka podatku wyniesie 20%.

Przewiń do góry