PIT CIT VAT i inne podatki

Księgowość dla średniego przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami i rozliczenia podatkowe

Zarządzanie finansami i rozliczenia podatkowe stanowią istotny element księgowości dla średniego przedsiębiorstwa. W ramach zarządzania finansami, przedsiębiorstwo musi skutecznie gromadzić, kontrolować i wykorzystywać swoje zasoby finansowe. Obejmuje to monitorowanie wpływów i wydatków, tworzenie budżetów, zarządzanie płynnością finansową oraz analizę rentowności. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie stabilności finansowej i efektywnego wykorzystania dostępnych środków. Natomiast rozliczenia podatkowe obejmują obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa wobec organów podatkowych. Dotyczą one sporządzania i składania deklaracji podatkowych, rozliczania podatku dochodowego, VAT-u oraz innych podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie działania związane z zarządzaniem finansami i rozliczeniami podatkowymi wymagają rzetelności, precyzji i zgodności z obowiązującym prawem, aby zapewnić prawidłową i transparentną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Skomplikowane aspekty podatkowe i raportowanie finansowe

Skomplikowane aspekty podatkowe i raportowanie finansowe stanowią istotne wyzwania dla średniego przedsiębiorstwa. Podatki są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i wymagają dogłębnej wiedzy oraz zrozumienia przepisów podatkowych. Przedsiębiorstwo musi śledzić zmiany w prawie podatkowym, zgodnie z którymi musi rozliczać się z różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT czy podatek od nieruchomości. Konieczne jest również prawidłowe identyfikowanie i interpretowanie różnych zwolnień, ulg podatkowych oraz rozliczeń specjalnych, które mogą mieć wpływ na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa.

Raportowanie finansowe jest równie istotnym aspektem, gdyż umożliwia przedsiębiorstwu przedstawienie rzetelnej informacji o swojej sytuacji finansowej i wynikach działalności. W tym kontekście konieczne jest stosowanie odpowiednich standardów rachunkowości, takich jak MSSF lub KSR, które określają zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Przedsiębiorstwo musi również uwzględnić różne aspekty raportowania, takie jak wartościowanie aktywów i pasywów, rozpoznawanie przychodów i kosztów, konsolidacja sprawozdań finansowych w przypadku posiadania spółek zależnych itp.

W obliczu skomplikowanych aspektów podatkowych i raportowania finansowego, średnie przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany dział księgowości, który posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze podatków i rachunkowości. Ważne jest, aby śledzić zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości oraz korzystać z odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych, które ułatwią raportowanie finansowe i zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami.

Wsparcie specjalisty i optymalizacja kosztów

Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy księgowej pozwala średnim przedsiębiorstwom skoncentrować się na kluczowych działach biznesowych, jednocześnie zapewniając pewność prawidłowego prowadzenia księgowości i optymalizacji kosztów. Przedstawimy korzyści współpracy z doświadczonym specjalistą.

 

Zadbaj o profesjonalną księgowość swojej firmy już dzisiaj!

Indywidualna interpretacja podatkowa

Z indywidualnych interpretacji podatkowych najchętniej korzystają przedsiębiorcy, księgowi oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Czym jest? Na jakich zasadach można z niej skorzystać?

Indywidualna interpretacja podatkowa udzielana jest przez KIS (Krajową Informacją Skarbową) na prośbę podatnika. Wniosek o indywidualną interpretację podatkową może złożyć  osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot jak np. stowarzyszenie czy spółka cywilna, który ma wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych. 

Wniosek powinien określać sytuację podatnika oraz stanowisko podatnika w danej sprawie.

Indywidualna interpretacja podatkowa dokumenty:

 • Formularz ORD-IN – interpretacja podatkowa dla jednej osoby
 • Formularze ORD-WS, ORD-WS/B oraz ewentualnie ORD-WS/A – interpretacja podatkowa dla kilku osób
 • wniosek potwierdzający, że opisywany problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, a także, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Indywidualna interpretacja podatkowa koszty:

 • pojedyńczy problem 40 zł
 • dla kilku problemów należy pomnożyć wartość x liczbę problemów podatkowych

Indywidualna interpretacja podatkowa termin

Termin wydania interpretacji tradycyjnie wynosi 3 miesiące, jednak ze względu na epidemię koronawirusa zwiększono go do 6 miesięcy

Prowadzenie ewidencji VAT

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT? Na co należy zwrócić uwagę dopełniając tego obowiązku podatkowego?

Przedsiębiorcy uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia księgowości swojej firmy. Istotnie należy zaznaczyć, że prowadząc samodzielną ewidencje VAT należy zwracać uwagę, aby nie popełniać błędów. Jakie najczęściej występują?

 • pojawienie się zaległości w księgach rachunkowych
 • niewłaściwa ewidencja operacji księgowych
 • brak zapłaty podatków
 • niewłaściwa ewidencja podatkowa
 • nieterminowe składanie deklaracji podatkowych
 • niewłaściwa amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Jednym z podstawowych obowiązków większości przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce jest odpowiednia ewidencja podatku od towarów i usług – VAT. Warto podkreślić, że ewidencja VAT  obejmuje wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu oraz dane dotyczące podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Istotne jest, że prowadząć ewidencje VAT należy trzymać się odgórnie ustalonych zasad oraz przepisów podatkowych.

Za nieprawidłową ewidencje podatkową grożą wysokie kary. Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc biur rachunkowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowo-podatkowej.

Dowiedz się wiecej:

Zawieszona działalność a zeznanie podatkowe PIT

Jak prawidłowo określić wartość środka trwałego?

Obniżka podatku dochodowego do 12%

Rząd planuje kolejne zmiany podatkowe, które mają wejść w życie już od 1 lipca 2022 roku. Jedną z nich jest obniżka podatku dochodowego z 17% do stawki 12%. Kogo dotyczyć będzie ta zmiana?

Powyższa zmiana podatkowa dotyczyć będzie zarówno pracowników bez względu na posiadaną przez nich umowę, emerytów, osoby korzystające ze skali podatkowego oraz pracodawców rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa bądź skala progresywna).

Zgodnie z założeniem zmiany dochód do wysokości 120 tys. zł opodatkowany będzie stawką 12%, a zmiana ma obowiązywać za cały 2022 rok. Zostaje wprowadzona niedawno wyższa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł oraz podwyższony próg podatkowy).

Przedsiębiorcy rozliczający się natomiast w formie podatku liniowego, ryczałcie ewidencjonowanym lub karcie podatkowej otrzymają możliwość wliczenia w koszty działalności składki zdrowotnej w określonej części.

Innymi planowanymi zmianami jest likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz ulgi abolicyjnej. Przywrócony a  zostać system preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci – uwzględnianie podwójnej kwoty wolnej od podatku.

Zawieszona działalność a zeznanie podatkowe PIT

Podatnicy będący przedsiębiorcami corocznie w okresie rozliczeniowym zobowiązani się do składania zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego. Czym różni się wniosek PIT 36 od wniosku PIT36L? Zawieszona działalność a PIT, jak przepisy regulują tą kwestię?

Formularz rozliczeniowy PIT-36 przeznaczony jest dla podatników którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz PIT-36L służy do rozliczania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowy.

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, których działalność była zawieszona przez cały okres rozliczeniowy (cały poprzedni rok podatkowy) nadal zobowiązani są do złożenia deklaracji rozliczeniowej PIT-36L.

Zerowe zeznanie PIT-36L należy przesłać do Urzędu Skarbowego, gdyż mimo zawieszenia działalności i braku obrotów nadal pozostaje “otwarte” źródło przychodów.

Deklarację rozliczeniową najszybciej i najłatwiej wypełnić w formie elektronicznej i od razu e-dokument wysłać do Urzędu Skarbowego.

Ulga na sponsoring

Program Nowy Polski Ład wprowadził od 2022 roku pakiet nowych ulg podatkowych. Jedną z nich jest tzw. ulga na sponsoring.

Ulga ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy np. są zaangażowani w działalność społecznie pożyteczną, wspierają działania sportowe, działania kulturalne, szkolnictwo wyższej i naukę.

Przedsiębiorstwa (np. jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki cywilne) wpierające działania społeczne o których wspominaliśmy wyżej, mogą skorzystać z odliczenia 100% kosztów uzyskania przychodów i w ramach ulgi dodatkowo 50% kosztów uzyskania przychodów przeznaczonych na tą działalność – łącznie 150% poniesionych kosztów.

Ważne: kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesione zostały koszty.

Przewiń do góry