Optymalizacja podatkowa

Jakie są metody amortyzacji?

Amortyzacja polega na ustaleniu kosztów zużycia środków trwałych. Następnie kwota ta jest odpisywana, aż do całkowitego zużycia. 

Są trzy metody amortyzacji:

 1. Degresywna
 2. Jednorazowa 
 3. Liniowa
  • indywidualna
  • przyspieszona

Amortyzacja degresywna dotyczy środków trwałych zaliczających się do grup 6-6 i 8 KŚT, czyli maszyn, urządzeń i wszystkich środków transportu poza samochodami osobowymi. Podatnik może wtedy przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną. Oznacza to, że z czasem eksploatowania środka trwałego zmienia się jego wydajność. Natomiast jeżeli w nowym roku podatkowym okaże się, że wartość rocznego odpisu jest niższa w porównaniu do wartości metody liniowej, należy wtedy zrezygnować z metody degresywnej i zamienić ją właśnie na liniową.

Jednorazowa amortyzacja jest możliwa, gdy wartość środka stałego nie przekracza 10 000 zł lub fabrycznie nowe środki są zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Jednakże jest możliwość jednorazowej amortyzacji środka, który przekracza wartość 10 000 zł, natomiast należy spełniać dodatkowe warunki t. j.:

 • łączna wartość początkowa min. dwóch środków stałych w danym roku podatkowym wynosi 10 000 zł, a początkowy koszt każdego z nich przekracza 3 500 zł
 • wartość początkowa nabytego w danym roku podatkowym przekracza kwotę 10 000 zł
 • pomoc de minimis

Amortyzacja liniowa indywidualna odbywa się wtedy, gdy przedsiębiorca sam ustala wartość środka, gdy jest on używany lub ulepszony, jednak tylko w wypadku, gdy ten środek trwały nigdy wcześniej nie był wprowadzany do ewidencji tej działalności.

Amortyzacja liniowa przyspieszona dotyczy zwiększenia stawek środków stałych, które mają być wykorzystywane w szczególny sposób.

 • 1,2 dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych
 • 1,4 dla budynków i budowli używanych w warunkach złych; dla maszyn, urządzeń i środków transportu używanych intensywniej, niż przewidują przepisy
 • 2,0 dla maszyn i urządzeń z grup 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

Aby dowiedzieć się więcej o księgowości, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami naszych ekspertów.

Jednorazowa amortyzacja w 2021 roku

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje małym podatnikom i podatnikom rozpoczynającym działalność. Jest to jeden ze sposobów na optymalizację podatkową w firmie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od niektórych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do określonej kwoty.

Amortyzacja jednorazowa przeznaczona jest dla podatków CIT i PIT posiadających status małego podatnika lub rozpoczynających prowadzenie działalności.
O statusie małego podatnika decyduje wielkość osiągniętych przychodów w obecnym roku podatkowym. Limit małego podatnika od 1 stycznia 2021 roku został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro, więc w przeliczeniu na polskie złote wynosi 9 031 000 zł.
Jeśli chodzi o limit, do którego można wykonać jednorazową amortyzację to wysokość nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 50 000 euro. W 2021 roku w przeliczeniu na polskie złote limit ten wynosi 226 000 zł.
Środki trwałe, od których wartości można dokonać amortyzacji jednorazowej to między innymi:

 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • urządzenia techniczne
 • kotły i maszyny energetyczne
 • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
 • narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Optymalizacja podatkowa

Umiejętność odpowiedniego stosowania przepisów prawa podatkowego jest bardzo wielką zaletą księgowych oraz doradców podatkowych. Przedsiębiorcy planujący stosowanie działań zmierzających do optymalizacji podatkowej powinni skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia specjalistów z zakresu prawa podatkowego. Istotne jest to, że zlecenie tych czynności odpowiednim ekspertom może przynieść wiele korzyści.

Jakie stosowane są działania zmierzające do optymalizacji podatkowej?
– jednorazowa amortyzacja
– rozliczanie strat podatkowych
– uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
– kwartalne rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego
– kwartalne rozliczenia z urzędem skarbowym z podatku VAT
– skorzystanie z kredytu podatkowego
– ulga na złe długi
– zawieranie umów cywilno-prawnych

Istotnie należy zaznaczyć, że tylko bogata wiedza z zakresu podatków pozwala bezpiecznie wdrażać korzystne rozwiązania w firmie. Warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym, które pomoże bezpiecznie optymalizować koszty.

Przewiń do góry