obsługa online

Funkcje księgowości online

Często oferowanym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność jest skorzystanie z księgowości online. Księgowość internetową można prowadzić samemu lub powierzyć ją w ręce fachowców z biura rachunkowego online.

Księgowość online to wielofunkcyjne narzędzie do prowadzenia firmy, które wykorzystywać można na różne sposoby. Fachowe programy księgowe dzisiejszych czasów pozwalają na wykonywanie podstawowych czynności księgowych takich jak:

 • wystawianie faktur
 • odpowiednia ewidencja księgi przychodów i rozchodów, a co za tym idzie automatyczne prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • rejestrowanie wszelkich kosztów i przychodów
 • obliczanie zobowiązań podatkowych (PIT/CIT, VAT) oraz składek na ubezpieczenia ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK V7)
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wyposażenia firmy oraz pojazdów

Możliwość księgowości online są jednak znacznie większe niż podstawowa ewidencja księgowa. Zaawansowane usługi, z których można korzystać posiadając dobry program księgowy to:

 • system CRM– wbudowany mechanizm pozwalający na kontrolę i utrzymywanie kontaktu z kontrahentami i klientami
 • wielofunkcyjny system magazynowy, dzięki któremu można w łatwy sposób ewidencjonować ilość i wartość towarów i produkcji
 • narzędzia do przeprowadzania złożonych analiz dotyczących sprzedaży, pracy, wykorzystania zasobów
 • integracja automatyczną firmy z różnego rodzaju aplikacjami, sklepami internetowymi oraz systemami płatności internetowej

Jak widać funkcji księgowości online jest wiele. Warto mieć możliwość skorzystania przynajmniej z części z nich, co z pewnością poprawi organizację jednostki.

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Wielu przedsiębiorców w dobie trwającej pandemii zobowiązanych jest do zlikwidowania prowadzonej spółki. Często szukają oni rozwiązań umożliwiających dopełnienie niezbędnych formalności przez Internet. O czym należy pamiętać? Czy wszystkie spółki można zlikwidować za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Art. 270 pkt. 21 k.s.h. Mówi jasno o tym, że istnieje możliwość elektronicznego podejmowania uchwał tylko w przypadku, gdy spółka została zarejestrowana za pośrednictwem systemu S24. Zgodnie z powyższą informacją warto zaznaczyć, że spółki założone w S24 mogą również zostać w ten sposób rozwiązane.

Warto zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez wspólników kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego podpisu profilem zaufanym ePUAP. Umożliwi to podpisanie wszystkich niezbędnych wniosków i formularzy, a także przesłanie ich do odpowiednich urzędów.

Korzyścią związaną z likwidacją spółki w sposób elektroniczny jest ograniczenie kosztów związanych z wizytą u notariusza, a także znaczna oszczędność czasu.

Nowoczesne technologie w księgowości

W praktyce coraz częściej stosowane są nowe rozwiązania, które usprawniają działania biur rachunkowych oraz pozwalają przedsiębiorcom korzystniej zarządzać biznesem. Jakie nowoczesne technologie w księgowości są wykorzystywane?

Programy do internetowej księgowości oraz aplikacje webowe służące do sprawnej komunikacji z klientami do pierwsze rozwiązania, które zostały pozytywnie przyjęte zarówno przez biura rachunkowego jak ich klientów. Ciągle rozwijający się rynek z branży IT oraz chęć stosowania nowoczesnych technologii w księgowości sprawia, że każdego dnia pojawiają się pomysły mające na celu optymalizację kosztów oraz ulepszenie funkcjonowania biura rachunkowych.

Jakie do tej pory stosuje się nowoczesne technologie w księgowości?
– aplikacje webowe
– programy do wystawiania faktur
– elektroniczny obieg dokumentów
– możliwość przesyłania skanów dokumentów
– programy do prowadzenia księgowości

Klienci coraz bardziej dostrzegają biura rachunkowe, które starają się na bieżąco wdrażać rozwiązania księgowe dostępne na rynku.

Co daje firmie outsourcing?

Outsourcing polega na przekazaniu obowiązków związanych z prowadzeniem działalności zewnętrznej obsłudze. Współpraca na zasadach outsourcingu jest swobodna i nie ma w niej szczegółowych zaleceń ze strony usługobiorcy.
Z racji na coraz większe zainteresowanie outsourcingiem, obejmuje on bardzo dużo ( i coraz więcej) usług, związanych między innymi z:

 • księgowością
 • obsługą kadrowo-płacową
 • usługami prawnymi
 • analityką finansową
 • obsługą klienta
 • zarządzaniem środkami trwałymi
 • audytem wewnętrznym firmy

Na outsourcing można zdecydować się w danym obszarze świadczonych usług, w zależności od tego, czego w danej chwili potrzebuje działalność. Ze względu na założone cele outsourcing podzielić można na:

 1. Outsourcing naprawczy-stosowany podczas ciężkiej sytuacji w firmie
 2. Outsourcing dostosowawczy– pomaga w dostosowaniu się firmy do realiów rynkowych
 3. Outsourcing rozwojowy– przygotowuje firmę pod samorozwój

Rosnąca popularność outsourcingi w dużej mierze związana jest z jego zaletami. Jedną z nich jest spora oszczędność, spowodowana brakiem konieczności tworzenia i utrzymywania kolejnych działów w firmie. Do głównych zalet zaliczyć można również łatwy dostęp do fachowej wiedzy, którą świadczą eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach.

Jaką obsługę księgową wybrać dla swojej firmy?

Prowadzenie firmy pociąga za sobą pewne obowiązki. Jednym z podstawowych jest księgowanie.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz w niektórych przypadkach przychodów, księgowość może być uproszczona lub pełna.

Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i jest zdecydowanie bardziej skomplikowana od księgowości uproszczonej.

Ewidencja księgowa daje przedsiębiorcy obraz kondycji finansowej firmy i pozwala ją dobrze kontrolować.
Księgowość musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie z przepisami.
Wielu przedsiębiorców ma dylemat jaką księgowość wybrać. Można księgować samodzielnie, skorzystać z usług biura rachunkowego lub zatrudnić własną księgową.

Samodzielnie księgowanie– najtańszy sposób księgowania, który z drugiej strony wymaga od przedsiębiorcy dużego zaangażowania i znajomości prawa.
Współpraca z biurem rachunkowym-koszt zależny od ilości usług, z których się korzysta oraz formy współpracy. Można wybrać biuro rachunkowe online lub tradycyjne. Korzyścią niewątpliwie jest znikoma odpowiedzialność za księgowość firmy po stronie przedsiębiorcy, profesjonalna kadra oraz możliwość korzystania z porad prawnych, księgowych i podatkowych. Negatywną stroną może być wybór złego biura i późniejsze niezadowolenie z obsługi.
Zatrudnienie księgowej na etat– zatrudniając księgową pracującą na stałe w firmie trzeba liczyć się z dużym wydatkiem oraz zapewnieniem odpowiedniego miejsca w firmie na stanowisko księgowej. Osoba taka jest jednak całkowicie dostępna tylko i wyłącznie dla firmy, w której pracuje, na bieżąco stara się optymalizować koszty i skrupulatnie zajmować ewidencją księgową.

Kto może księgować online?

Wielu przedsiębiorców korzysta w dalszym ciągu z usług tradycyjnych biur księgowych lub zatrudnia księgowego na etat.
Warto zapoznać się zatem z korzyściami księgowości online, która jest dla wszystkich!

Tak, dla wszystkich. Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność, która wymaga pełnej księgowości oraz dla tych, których stosują jedną z form uproszczonej ewidencji księgowej.

Księgowość online jest także dla właścicieli firm, którzy chcą zyskać elastyczność, wygodę, a przede wszystkim zaoszczędzić.

Prowadzić księgowość przez internet przedsiębiorca można samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego. W obu przypadkach konieczny jest dostęp do programu księgowego.

Powierzając sprawy księgowe firmy biuru rachunkowemu ma się pewność, że wszystkie ewidencje są prowadzone zgodne z przepisami, a dodatkowo zyskuje się doradztwo podatkowe i księgowe oraz możliwość konsultacji w celach optymalizacji kosztów firmy.

Księguj łatwiej i taniej, samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego-według własnych potrzeb.

Przewiń do góry