obsługa księgowa

Ulga na sponsoring

Program Nowy Polski Ład wprowadził od 2022 roku pakiet nowych ulg podatkowych. Jedną z nich jest tzw. ulga na sponsoring.

Ulga ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy np. są zaangażowani w działalność społecznie pożyteczną, wspierają działania sportowe, działania kulturalne, szkolnictwo wyższej i naukę.

Przedsiębiorstwa (np. jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki cywilne) wpierające działania społeczne o których wspominaliśmy wyżej, mogą skorzystać z odliczenia 100% kosztów uzyskania przychodów i w ramach ulgi dodatkowo 50% kosztów uzyskania przychodów przeznaczonych na tą działalność – łącznie 150% poniesionych kosztów.

Ważne: kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesione zostały koszty.

Kontrola ZUS

Przedsiębiorcy pomimo prowadzonej działalności uczciwie, zgodnie z prawem i przepisami, prawidłowo i terminowo muszą liczyć się z tym, że w każdym momencie firma może zostać skontrolowana nie tylko przez Urząd Skarbowy, ale także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głównym celem kontroli z ZUS jest sprawdzenie i ocenienie czy płatnik wykonuje rzetelnie i prawidłowo obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych, jakie na nim ciążą np. dokonywanie zgłoszeń do ZUS, obliczania i potrącania składek, ustalania uprawnień do świadczeń, wystawiania zaświadczeń.

Prawa kontrolującego inspektora ZUS:
– badanie wszystkich ksiąg, dokumentów finansowo-księgowych oraz osobowych, nośników związanych z zakresem kontroli
– sprawdzanie i spis majątku płatników którzy zalegają z opłatą składek,
– może zabezpieczać zebrane dowody,
– legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości
– prosić o udzielenie informacji od przedsiębiorcy (płatnika składek) oraz osoby ubezpieczonej oraz świadków,

Obowiązki przedsiębiorcy (płatnika) u którego trwa kontrola:
– udostępnianie wszystkich ksiąg, dokumentów finansowo-księgowych oraz osobowych, nośników związanych z zakresem kontroli,
– pokazać do wglądu składniki posiadanego majątku (w przypadku zalegania z opłatą składek),
– zrobić i wydać kopie zabezpieczonych dokumentów,
– udzielać wyjaśnień inspektorowi ZUS.

Integracja księgowości i bankowości online

System księgowy nieodłącznie związany jest z finansami. Wygodę i bezpieczeństwo danych, a także automatyzację czynności finansowych zapewnić może obsługiwanie operacji księgowych bezpośrednio w systemie księgowym.
Nowoczesne technologie pozwalają na coraz łatwiejsze integrację między różnymi działami finansowo-księgowymi. Od pewnego czasu częstym zjawiskiem stało się łączenie bankowości z księgowością online, w celu przyśpieszenia procesów związanych z przepływami finansowymi. Zintegrowanie dwóch bliskich sobie systemów pozwala na optymalizację czasu, formalności i kosztów.
Dzięki połączeniu systemu do zarządzania i księgowości z serwisem bankowym, możliwa jest obsługa rachunku w jednym miejscu.
Dodatkowym atutem tego typu integracji jest wysokie bezpieczeństwo danych i stały do nich dostęp. System księgowy, który prowadzi zapisy w chmurze danych może w pełni bezpieczny sposób je przechowywać i przesyłać do systemów bankowych. Automatyzacji procesów związanych z połączeniem bankowości księgowości eliminuje się błędy i pomyłki, które spowodowane są często ręcznym wprowadzaniem danych i importowaniem ich z systemu ściekowego. Rozwiązanie to daje pewność, że dane są poprawne i aktualne.

Kto może księgować online?

Wielu przedsiębiorców korzysta w dalszym ciągu z usług tradycyjnych biur księgowych lub zatrudnia księgowego na etat.
Warto zapoznać się zatem z korzyściami księgowości online, która jest dla wszystkich!

Tak, dla wszystkich. Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność, która wymaga pełnej księgowości oraz dla tych, których stosują jedną z form uproszczonej ewidencji księgowej.

Księgowość online jest także dla właścicieli firm, którzy chcą zyskać elastyczność, wygodę, a przede wszystkim zaoszczędzić.

Prowadzić księgowość przez internet przedsiębiorca można samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego. W obu przypadkach konieczny jest dostęp do programu księgowego.

Powierzając sprawy księgowe firmy biuru rachunkowemu ma się pewność, że wszystkie ewidencje są prowadzone zgodne z przepisami, a dodatkowo zyskuje się doradztwo podatkowe i księgowe oraz możliwość konsultacji w celach optymalizacji kosztów firmy.

Księguj łatwiej i taniej, samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego-według własnych potrzeb.

Przewiń do góry