obsługa kadrowo-płacowa

Okres wypowiedzenia

Zakończenie stosunku pracy może nastąpić poprzez rozwiązanie umowy o pracę poprzez sporządzenie odpowiedniego oświadczenia jednej ze stron przy zachowaniu okresu wypowiedzenia.

Obowiązujący Kodeks Pracy w swoich przepisach daje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem jednej ze stron stosunku, który był zawarty zarówno na okres próbny, jak i czas określony i nieokreślony. Tak więc można uznać, że wypowiedzenie jest zwykłym narzędziem, które zostało opracowane w przepisach prawa, z którego pracownik może skorzystać, chcąc rozwiązań stosunek pracy.

Poniżej zaprezentujemy Państwu okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony, co w głównej mierze jest uzależnione od okresu czasu, przez który pracował dla danego przedsiębiorcy, a więc:
– 2 tygodnie (pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy)
– 1 miesiąc (pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy)
– 3 miesiące (pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata).

Z kolei w przypadku umów na okres próby, mamy do czynienia z okresem wypowiedzenia:
– 3 dni robocze (umowa zawarta została na krócej niż 2 tygodnie),
– 1 tydzień (umowa zawarta została na co najmniej 2 tygodnie),
– 2 tygodnie (umowa zawarta została na 3 miesiące).

W razie pytań, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!

Kadry i płace w firmie

Procedury kadrowe zawierają w sobie ciąg czynności składających się w cały system zarządzania zasobami ludzkimi, które są niezbędne do realizacji celów biznesowych w perspektywie krótko i długoterminowej.

Do głównych zadań związanych z obsługą kadrowo- płacową zaliczamy:

  1. nabór i zatrudnienie pracowników,
  2. tworzenie dokumentów pracowniczych i akt personalnych,
  3. zgłaszanie pracowników do ZUS i opłacanie za nich składek,
  4. przeprowadzenie szkoleń BHP,
  5. nadzór nad sprawami związanymi z badaniami lekarskimi,
  6. wdrożenie pracowników do firmy,
  7. szkolenie pracowników,
  8. ocenianie efektów pracy pracowników,
  9. tworzenie listy płac i wypłata wynagrodzeń.

 

Przewiń do góry