księgi handlowe

Tarcza finansowa 2.0 dla dużych firm

Ostatni tydzień marca upłynie nam pod hasłem wdrażania tarczy finansowej 2.0, która kierowana jest do dużych przedsiębiorstw.

Zdaniem szefa PFR odnośnie pomocy na najbliższy czas dla polskich przedsiębiorców, na których nałożone zostały ograniczenia pandemiczne, dopiero została zakończona pomoc dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Zapowiedział również, iż w ostatnim tygodniu marca wdrażana będzie pomoc finansowa dla dużych przedsiębiorców.

Wdrożone zostaną pożyczki zarówno płynnościowe, jak i preferencyjne, które docelowo mają na celu umożliwić firmom rekompensatę strat za okres od listopada do marca. Kwestia ta jednak w dalszym ciągu czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Zgodnie z tym, co oznajmił szef PFR – programy pomocowe zostaną przedłużone. Jednak mimo chęci do prowadzenia sprawnego wsparcia, proces skomplikowany jest z powodu Komisji Europejskiej, której proces decyzyjny trwa zdecydowanie zbyt długo.

Czym jest tarcza finansowa 2.0?
Tarcza finansowa 2.0, które kierowana jest dla dużych firm to około 25 mld złotych wsparcia oraz uelastycznienia programu dla firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników z obrotem powyżej 50 000 000 euro. Kwoty wsparcia wypłacane w ramach tarczy 2.0 będą zbliżone do tych, które wypłacano w ramach tarczy 1.0. Wówczas mikro firmy otrzymywały średnio 81 000 zł, z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa już około 530 000 zł.

Wprowadzana za tydzień subwencja, będzie miała charakter bezzwrotny, ale w sytuacji, kiedy spełnione zostaną przez przedsiębiorcę konkretne warunki. Tym sposobem w przypadku mikrofirm spadek obrotów musi utrzymywać się na poziomie conamniej 30% w okresie sprawdzanym przedziale czasu, w porównaniu do roku poprzedniego. Następnie kwota subwencji zależy od wielkości spadku przychodów i tym sposobem będzie to:
– 18 000 zł jeśli spadek przychodów będzie na poziomie 30-60%
– 36 000 zł jeśli spadek przychodów będzie na poziomie powyżej 60%
– 324 000 zł będzie kwotą maksymalną i będzie uzależniona od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Polityka rachunkowości w spółce

Spółki zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości muszą napisać politykę rachunkowości, która określać będzie reguły i zasady przyjęte w firmie i mające na celu ułatwienie zarządzania jej finansami.

Zasady polityki rachunkowości umożliwiają prowadzenie księgowości w sposób przejrzysty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości. Warto zaznaczyć, że prawidłowa organizacja systemu rachunkowości w firmie stanowi podstawowy element jej rozwoju.

Zgodnie z przepisami UoR polityka rachunkowości:
– przygotowana musi być w języku polskim,
– musi określać rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;
– musi określać metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
– określa sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
– zakładowy plan kont;
– wykaz ksiąg rachunkowych;
– opis systemu przetwarzania danych
– opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Za ustalenie polityki rachunkowości odpowiada kierownik jednostki.

 

Formy prowadzenia księgowość – zachęcamy do lektury!

Formy prowadzenia księgowości

Zakładając własną działalność przedsiębiorca musi nie tyko zastanowić się nad jej rodzajem, czy to będzie np. jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także sprawdzić jaką formę prowadzenia księgowości będzie musiał stosować.

Wybór formy księgowej jest uregulowany prawnie i w tym przypadku przedsiębiorca nie ma zbyt dużego manewru.

Wyróżniamy dwie główne formy prowadzenia księgowości:
a) pełna księgowość,
b) uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są np. spółki osobowe i kapitałowe, w tym najpopularniejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tą formę księgową muszą stosować również przedsiębiorstwa, w których przychody za poprzedni rok przekroczyły kwotę 1,2 mln euro.

Pełna księgowość stanowi bardzo rozbudowany i precyzyjny system ewidencji operacji gospodarczych, dając jednocześnie rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej firmy.

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ
Stosowana jest w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, spółkach cywilnych lub jawnych osób fizycznych oraz w spółkach partnerskich.

Cechą charakterystyczna uproszczonej księgowości są proste sposoby obliczania podatku.

  • Księga przychodów i rozchodów – podatek płacony jest od osiągniętego dochodu (różnica pomiędzy przychodami a kosztami).
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płacony jest od przychodu w określonej stawce.
  • Karta podatkowa – wysokość podatku ustalana jest indywidualnie na podstawie rodzaju działalności, liczby pracowników czy liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest firma.

Jaką obsługę księgową wybrać dla swojej firmy?

Prowadzenie firmy pociąga za sobą pewne obowiązki. Jednym z podstawowych jest księgowanie.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz w niektórych przypadkach przychodów, księgowość może być uproszczona lub pełna.

Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i jest zdecydowanie bardziej skomplikowana od księgowości uproszczonej.

Ewidencja księgowa daje przedsiębiorcy obraz kondycji finansowej firmy i pozwala ją dobrze kontrolować.
Księgowość musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie z przepisami.
Wielu przedsiębiorców ma dylemat jaką księgowość wybrać. Można księgować samodzielnie, skorzystać z usług biura rachunkowego lub zatrudnić własną księgową.

Samodzielnie księgowanie– najtańszy sposób księgowania, który z drugiej strony wymaga od przedsiębiorcy dużego zaangażowania i znajomości prawa.
Współpraca z biurem rachunkowym-koszt zależny od ilości usług, z których się korzysta oraz formy współpracy. Można wybrać biuro rachunkowe online lub tradycyjne. Korzyścią niewątpliwie jest znikoma odpowiedzialność za księgowość firmy po stronie przedsiębiorcy, profesjonalna kadra oraz możliwość korzystania z porad prawnych, księgowych i podatkowych. Negatywną stroną może być wybór złego biura i późniejsze niezadowolenie z obsługi.
Zatrudnienie księgowej na etat– zatrudniając księgową pracującą na stałe w firmie trzeba liczyć się z dużym wydatkiem oraz zapewnieniem odpowiedniego miejsca w firmie na stanowisko księgowej. Osoba taka jest jednak całkowicie dostępna tylko i wyłącznie dla firmy, w której pracuje, na bieżąco stara się optymalizować koszty i skrupulatnie zajmować ewidencją księgową.

Księgowość online – dlaczego warto?

Zarządzanie własną firmą jest znacznie utrudnione wówczas, gdy nie zapewni się firmie prawidłowego prowadzenia księgowości. Bardzo ważne jest to, aby prowadząc własną firmę, zadbać o prowadzenie jej ksiąg oraz ewidencji, które są ważnym źródłem dostarczania nam informacji na temat np. sytuacji finansowej firmy, należnościach do Urzędu Skarbowego itp. Znaczna odpowiedzialność w sprawie utrzymywania porządku w dokumentacji, jak również prowadzenia spraw z Urzędem Skarbowym, często skłania przedsiębiorców do nawiązania współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym, bądź prowadzenia księgowości online.

Księgowość online – definicja
Księgowość online obejmuje szereg narzędzi, które są wykorzystywane do prawidłowego prowadzenia własnej firmy. Jej olbrzymim plusem jest to, iż jest spójna i kompletna. Księgowość online stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którym potrzebne jest wsparcie w zakresie podatków, księgowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń.

Z księgowości online korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, a przede wszystkim zaleca się ją firmom, które rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, bądź metodę ryczałtową.

Księgowość online sprawdza się doskonale w przypadku firm, gdzie dokonuje się prostych i powtarzalnych czynności gospodarczych. Można zatem wywnioskować, iż księgowość online zdecydowanie przeważa w sektorze MŚP.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź ewentualne wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry