KPiR

KPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy uproszczonej ewidencji księgowej, która polega na dokonywaniu księgowania:
– przychodów
– zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
– wydatków, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– kosztów prac badawczo-rozwojowych.

KPiR podatnik zobowiązany jest założyć na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Warto zaznaczyć, że od 2018 roku podatnicy nie muszą informować naczelnika US o prowadzeniu KPiR.

Istnieje możliwość elektronicznej ewidencji w KPiR. Istotnie należy zaznaczyć, że podatnicy wybierający ten sposób księgowania muszą mieć na uwadze, że:
– powinna zostać sporządzona instrukcja obsługi programu księgowego, który wykorzystywany jest do prowadzenia KPIR
– program powinien umożliwiać wgląd w ewidencję księgową
– program powinien pozwolić na wydruk wszystkich danych w porządku chronologicznym

Warto zaznaczyć, że elektroniczna ewidencja księgowa powinna umożliwić przechowywanie danych w sposób bezpieczny, zabezpieczający przez zniszczeniem lub ujawnieniem danych.

Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać na bieżąco, raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w następnym dniu.

Formy prowadzenia księgowości

Zakładając własną działalność przedsiębiorca musi nie tyko zastanowić się nad jej rodzajem, czy to będzie np. jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także sprawdzić jaką formę prowadzenia księgowości będzie musiał stosować.

Wybór formy księgowej jest uregulowany prawnie i w tym przypadku przedsiębiorca nie ma zbyt dużego manewru.

Wyróżniamy dwie główne formy prowadzenia księgowości:
a) pełna księgowość,
b) uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są np. spółki osobowe i kapitałowe, w tym najpopularniejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tą formę księgową muszą stosować również przedsiębiorstwa, w których przychody za poprzedni rok przekroczyły kwotę 1,2 mln euro.

Pełna księgowość stanowi bardzo rozbudowany i precyzyjny system ewidencji operacji gospodarczych, dając jednocześnie rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej firmy.

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ
Stosowana jest w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, spółkach cywilnych lub jawnych osób fizycznych oraz w spółkach partnerskich.

Cechą charakterystyczna uproszczonej księgowości są proste sposoby obliczania podatku.

  • Księga przychodów i rozchodów – podatek płacony jest od osiągniętego dochodu (różnica pomiędzy przychodami a kosztami).
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płacony jest od przychodu w określonej stawce.
  • Karta podatkowa – wysokość podatku ustalana jest indywidualnie na podstawie rodzaju działalności, liczby pracowników czy liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest firma.
Przewiń do góry