błędy księgowe

Puste faktury – czym są, co grozi za posługiwanie się nimi

Pusta faktura, nazywana również fikcyjną, to dokument odzwierciedlający zdarzenie, które w rzeczywistości nie miało miejsca. Stanowi ona dowód księgowy operacji, której nie zrealizowano – dostawy towaru, sprzedaży produktów czy realizacji usług. Puste faktury dzieli się na 3 grupy:

 • faktura wystawiony w celu udokumentowania transakcji, które nie została zrealizowana i nie ma najmniejszego związku z dostawą towarów czy świadczeniem usług ani przez podmiot wystawiający, ani przez jakikolwiek inny,
 • faktura dokumentuje realną faktyczną transakcję, ale usługodawcą nie jest podmiot wystawiający fakturę,
 • faktura dokumentująca transakcję, która miała miejsce ale wystawiana jest przez firmanta aby zataić, kto był faktycznym realizatorem usług czy sprzedawcą.

Kwestia fikcyjnych faktur regulowana jest przez przepisy ustawy o VAT. Przepisy jasno wskazują jakie konsekwencje wynikają z wystawiania lub posługiwania się pustą fakturą – kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet kara pozbawienia wolności na rok lub więcej.
Aby uniknąć kary należy wystawić zerującą fakturę korygującą.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Z indywidualnych interpretacji podatkowych najchętniej korzystają przedsiębiorcy, księgowi oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Czym jest? Na jakich zasadach można z niej skorzystać?

Indywidualna interpretacja podatkowa udzielana jest przez KIS (Krajową Informacją Skarbową) na prośbę podatnika. Wniosek o indywidualną interpretację podatkową może złożyć  osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot jak np. stowarzyszenie czy spółka cywilna, który ma wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych. 

Wniosek powinien określać sytuację podatnika oraz stanowisko podatnika w danej sprawie.

Indywidualna interpretacja podatkowa dokumenty:

 • Formularz ORD-IN – interpretacja podatkowa dla jednej osoby
 • Formularze ORD-WS, ORD-WS/B oraz ewentualnie ORD-WS/A – interpretacja podatkowa dla kilku osób
 • wniosek potwierdzający, że opisywany problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, a także, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Indywidualna interpretacja podatkowa koszty:

 • pojedyńczy problem 40 zł
 • dla kilku problemów należy pomnożyć wartość x liczbę problemów podatkowych

Indywidualna interpretacja podatkowa termin

Termin wydania interpretacji tradycyjnie wynosi 3 miesiące, jednak ze względu na epidemię koronawirusa zwiększono go do 6 miesięcy

Odliczenie składki zdrowotnej (Polski Ład 2.0)

Ostatnio coraz głośniej mówi się o zmianach, które mają zostać wprowadzone ustawą – Polski Ład 2.0. Czego powinniśmy się spodziewać? Co się zmieni w zakresie odliczania składki zdrowotnej?

Polski Ład wprowadził ogromne zamieszanie wsród przedsiębiorców jak również zwykłych podatników (osób nieprowadzących własnego biznesu). Największą zmianą jest zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej oraz w niektórych przypadkach brak możliwości odliczenia jej od podatku. Jakie kolejne zmiany zostaną wdrożone zgodnie z Polskim Ładem 2.0?

Projekt ustawy “Polski Ład 2.0” założenia dotyczą przedsiębiorców, którzty wybrali opodatkowanie:

✓ podatkiem liniowym

✓ zryczałtowanym podatkiem dochodowym

✓ kartą podatkową

Warto tutaj zaznaczyć, że z tego rozwiązania nie mogą skorzystać podmioty podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Projekt ustawy “Polski Ład 2.0” zakłada:

✓ Podatek liniowy ▸ Roczny limit odliczenia ma wynosić 8.700 zł i będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lub będzie pomniejszał podstawę do opodatkowania
✓ Zryczałtowany podatek dochodowy ▸ Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej będą mogły być pomniejszone o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
✓ Karta podatkowa ▸ Podatek wynikający z decyzji organu podatkowego będzie mógł być obniżony o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości? Jakie sygnały powinny świadczyć o tym, że obsługa księgowo-podatkowa powinna zostać przeniesiona do innego biura rachunkowego?

Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego w jaki sposób prowadzona jest księgowość ich firmy. Nie zauważają błędów pojawiających się w rozliczeniach księgowych i podatkowych. W wielu przypadkach dopiero list z Urzędu Skarbowego wskazuje poważne problemy w zakresie wywiązywania się z obowiązków księgowo-podatkowych.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

 • pojawiają się wątpliwości co do rzetelności obsługi księgowej
 • trudna komunikacja z działem księgowym
 • brak wsparcia merytorycznego od działu księgowego zajmującego się firmą
 • brak rzetelnych informacji o sytuacji finansowej podmiotu
 • konieczność dostarczania dokumentów osobiście
 • skomplikowany sposób co miesięcznego rozliczania się
 • naliczanie dodatkowych opłat za usługi
 • brak ubezpieczenia od odpowiedzialności

Jeżeli powyższe sygnały zaczęły się pojawiać to warto zastanowić się nad zmianą obecnego biura rachunkowego.

Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorca decydując się na współpracę z biurem rachunkowym musi pamiętać o tym, że zobowiązany jest do dostosowania się do zasad usprawniających współpracę oraz zapewniających bezpieczeństwo podmiotu. Na początku należy ustalić warunki współpracy, które pozwalają wypełniać pracę specjalistom biura rachunkowego.

Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym?
1. Dostarczanie rzetelnych dokumentów księgowych.
2. Dostarczanie dokumentów księgowych przedstawiających rzeczywiste dane oraz zgodne z prawdą.
3. Trzymanie się ważnych terminów.
4. Zapewnienie dobrej komunikacji oraz stałego przepływu informacji.
5. Informowanie o wszelkich nieobecnościach utrudniających kontakt w nagłych sytuacjach.

Powyższe zasady pozwalają bezpiecznie prowadzić księgowość z zachowaniem odpowiednich terminów składania dokumentów oraz wniosków. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że jego rola jest bardzo istotna w zakresie obsługi księgowej firmy.

Korygowanie błędów w JPK

Jak się okazuje – sposób korygowania błędów w nowej wersji JPK nie uległ zmianie w porównaniu do wcześniejszego JPK_VAT. Tak więc oznacza to nic innego jak to, że podatnik nie ma możliwości wysyłania korekty pliku, w którym znajdują się wyłącznie korygowane pozycje. Tak więc dokonując korekty ewidencji, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby złożyć nowy, kompletny i tym razem już poprawny plik XML. Jednak warto mieć na uwadze, iż w korekcie nie trzeba uzupełniać zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, ponieważ wypełnia się jedynie tę część, która uległa zmianie.

Tym sposobem:
– w przypadku korekty danych formalnych należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część ewidencyjną, gdyż korekta danych formalnych w żaden sposób nie wpływa na część deklaracyjną,
– w przypadku korekty kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część deklaracyjną, gdyż owa korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną,
– w przypadku korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży należy złożyć kompletną i poprawioną zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną, ponieważ owe dane mają wpływ na podstawę opodatkowania, które znajdują się w obu tych częściach.

UWAGA!
Sposób dokonywania korekty jest mocno uzależniony od tego czy:
– błąd został wykryty przed wysyłką nowego JPK,
– wykryty błąd ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, bądź wysokość podatku należnego.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca zorientuje się przed wysyłką JPK za dany okres, iż popełnił błąd, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, aczkolwiek ma wpływ na identyfikację danej transakcji – można usunąć błędny zapis i wykazać jedynie pozycję z poprawionymi danymi. Z kolei w sytuacji kiedy błąd został wykryty już po wysyłce nowego JPK, obowiązkowe jest zastosowanie storna na błędnym zapisie (wpisanie całego wpisu ze znakiem przeciwnym i dodanie nowego wpisu z poprawnymi danymi.

Przewiń do góry