biuro rachunkowe

Czy faktura pro-forma stanowi dowód księgowy?

Faktura pro-forma jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów. Celem jej sporządzenia jest udokumentowanie przeprowadzenia transakcji ( np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przyjęcie zamówienia do realizacji itp.)

Istotne jest, że na podstawie wystawionej faktury pro-formy powinna (ale nie musi) zostać zrealizowana płatność w wysokości określonej przez obie strony transakcji.

Faktura pro-forma nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jej treść jest zbliżona do zwykłej faktury, jednak informacje są na niej są mniej szczegółowe.

Ministerstwo Finansów jasno określa, że pro-forma nie stanowi dowód księgowy. Oznacza to, że wystawienie tego dokumentu nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wystawianie faktur online za pomocą programu do fakturowania. To wygodna opcja, która pozwala wystawiać faktury bez względu na czas i miejsce.

Na czym polega umowa B2B?

B2B (business-to-business) to współpraca pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Umowa B2B nazywana jest również umową partnerską. Dlaczego? W odróżnieniu od tradycyjnej formy współpracy w umowie B2B nie uwzględniamy podziału na kierownictwo oraz podwładnych. Dwie strony mają takie same prawa oraz obowiązki. Działają w celu wspólnego dobra i do osiągnięcia zamierzonych celów.

We współpracy B2B wyróżniamy rynek:
– poziomy (transakcje są dokonywane pomiędzy producentami lub firmami usługowymi z różnych branż)
– pionowy (występują różne podmioty gospodarcze z tej samej branży)

Dlaczego ta forma współpracy jest korzystna?
– wysokie zarobki (współpraca na tym samym poziomie więc obydwu stronom zależy na jak najbardziej korzystnych warunkach);
– elastyczne warunki pracy;
– pracownik traktowany jako kontrahent;
– brak narzuconego miejsca oraz czasu pracy;

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów według Art.9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest to nabycie prawa do rozporządzania towarami, które są wysłane na terytorium państwa członkowskiego INNEGO niż  terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki przez dokonującego dostawy, nabywcy lub na ich rzecz.

Aby dane transakcje mogły być wliczone do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów muszą spełniać odpowiednie warunki. Mianowicie, nabywcą towaru musi być podatnik przewidziany w art.15 albo podatnik podatku od wartości dodanej dla działalności gospodarczej podatnika; dostawca jest podatnikiem lub towarem nabycia są nowe środki transportu.

Poza obowiązkiem podatnika, są także towary, które nie mogą być zawarte w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, czyli np.

 • monety
 • części transportu morskiego, lotniczego
 • towary służące zaopatrzeniu statków
 • towary przeznaczone dla dyplomatów, misji dyplomatycznych czy konsulatów

Podatnik ma obowiązek w celu rozliczenia VAT wykazać odpowiednie daty WNT, czyli datę dostawy, datę wystawienia i otrzymania faktury, aby prawidłowo móc naliczyć podatek.

Kto może skorzystać z księgowości internetowej?

Jednym z etapów zakładania oraz prowadzenia firmy jest wybór odpowiedniego sposobu umożliwiającego prowadzenie księgowości (niezależnie od wybranej formy ewidencji księgowej). Dla przedsiębiorców to bardzo trudny wybór. Często chcą zmniejszyć koszty prowadzonej działalności i decydują się na samodzielną księgowość. Okazuje się, że w późniejszych etapach prowadzenia firmy ten wybór przynosi negatywne skutki wpływające na bezpieczeństwo firmy.

Co zrobić, aby optymalizować koszty w sposób bezpieczny? Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór księgowości internetowej.

Jak działa księgowość internetowa? Kto może skorzystać z księgowości internetowej?

Księgowość online jest bardzo wygodną opcją ewidencji księgowej. Współpracując z biurem rachunkowym otrzymujemy program do wystawiania faktur, który pomaga nam szybko i sprawnie przygotować fakturę bez względu na miejsce i czas.

Wybierając odpowiednie biuro rachunkowe otrzymujemy kompleksową obsługę, co to oznacza?
– możliwość wystawiania faktur
– zarządzanie sprzedażą
– sporządzanie deklaracji
– przesyłanie JPK
– sporządzanie umów
– ewidencjonowanie czasu pracy

Księgowość internetowa jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie czas oraz bezpieczeństwo. Ta opcja doskonale sprawdzi się w małych jak również dużych przedsiębiorstwach.

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych ograniczona lub pełna oznacza możliwość przyjmowania oraz składania oświadczeń woli. Mają one na celu powstanie, zmianę lub ustanie pewnego stosunku prawnego. Prostszym językiem mówiąc, zdolność do czynności prawnych to na przykład możliwość zawierania umów czy każdej rzeczy, którą w sposób urzędowy możemy załatwić osobiście, bez opiekuna. 

Pełna zdolność do czynności prawnych należy do osób pełnoletnich, które nie są w żaden sposób ubezwłasnowolnione. Lub do osoby, która przekroczyła 13 rok życia i zawarła małżeństwo. 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby, które ukończyły 13 rok życia, są ubezwłasnowolnione częściowo lub są w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Przedstawicielem tych osób może być rodzic, opiekun czy kurator. 

A osobami, które nie mają zdolności prawnej są małoletni (którzy nie ukończyli 13 roku życia) lub ubezwłasnowolnione całkowicie.

Jakie są metody amortyzacji?

Amortyzacja polega na ustaleniu kosztów zużycia środków trwałych. Następnie kwota ta jest odpisywana, aż do całkowitego zużycia. 

Są trzy metody amortyzacji:

 1. Degresywna
 2. Jednorazowa 
 3. Liniowa
  • indywidualna
  • przyspieszona

Amortyzacja degresywna dotyczy środków trwałych zaliczających się do grup 6-6 i 8 KŚT, czyli maszyn, urządzeń i wszystkich środków transportu poza samochodami osobowymi. Podatnik może wtedy przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną. Oznacza to, że z czasem eksploatowania środka trwałego zmienia się jego wydajność. Natomiast jeżeli w nowym roku podatkowym okaże się, że wartość rocznego odpisu jest niższa w porównaniu do wartości metody liniowej, należy wtedy zrezygnować z metody degresywnej i zamienić ją właśnie na liniową.

Jednorazowa amortyzacja jest możliwa, gdy wartość środka stałego nie przekracza 10 000 zł lub fabrycznie nowe środki są zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Jednakże jest możliwość jednorazowej amortyzacji środka, który przekracza wartość 10 000 zł, natomiast należy spełniać dodatkowe warunki t. j.:

 • łączna wartość początkowa min. dwóch środków stałych w danym roku podatkowym wynosi 10 000 zł, a początkowy koszt każdego z nich przekracza 3 500 zł
 • wartość początkowa nabytego w danym roku podatkowym przekracza kwotę 10 000 zł
 • pomoc de minimis

Amortyzacja liniowa indywidualna odbywa się wtedy, gdy przedsiębiorca sam ustala wartość środka, gdy jest on używany lub ulepszony, jednak tylko w wypadku, gdy ten środek trwały nigdy wcześniej nie był wprowadzany do ewidencji tej działalności.

Amortyzacja liniowa przyspieszona dotyczy zwiększenia stawek środków stałych, które mają być wykorzystywane w szczególny sposób.

 • 1,2 dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych
 • 1,4 dla budynków i budowli używanych w warunkach złych; dla maszyn, urządzeń i środków transportu używanych intensywniej, niż przewidują przepisy
 • 2,0 dla maszyn i urządzeń z grup 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

Aby dowiedzieć się więcej o księgowości, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami naszych ekspertów.

Przewiń do góry