biuro rachunkowe online

Założenie firmy w pomocą biura rachunkowego – czy warto?

Decydując się na założenie firmy musimy pamiętać o tym, że procedura wymaga posiadania wiedzy z zakresu prawa, księgowości oraz podatków. Często w dokumentach oraz formularzach musimy podać informacje (np. wybór formy opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości itp.), które wymagają pomocy specjalisty.

Wiele osób rejestrując spółkę nawiązuje współpracę z biurem rachunkowym, które pomaga w wielu kwestiach prawnych i księgowych.

Doświadczone biuro rachunkowe oferuje doradztwo w zakresie wyborów kodów PKD, pomoc w przygotowaniu umowy spółki oraz dokumentów i formularzy, a także pomoże dopełnić formalności podatkowe oraz księgowe.

Wiele osób korzystając z pomocy biura rachunkowego wybiera również usługę sporządzenia biznesplanu.

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym warto sprawdzić czy otrzymamy również pomoc w zakresie:

 • przekształcania spółek;
 • wyceny wartości niematerialnych, materialnych i prawnych przedsiębiorstwa;
 • fuzje spółek;
 • podział spółek;
 • zawieszenie spółki;
 • likwidacja spółki;

Środki trwałe

Środki trwałe to te te wszystkie składniki majątku, które spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby składnik majątku nazwać środkiem stałym musi on być wykorzystany w działalności gospodarczej oraz zdatny do użycia. Dodatkowo musi on stanowić własność (lub współwłasność) podatnika. Jego wartość początkowa powinna przekraczać 10 000 złotych, a jego przewidywany okres użytkowania powinien być dłuższy niż rok.

Każdy środek trwały musi mieć ustaloną wartość początkową. Jest ona zależna od sposobu w jaki została nabyta. Jeżeli został on wytworzony we własnym zakresie, to jego wartość początkowa powinna być ustalona na podstawie kosztów poniesionych w trakcie wytworzenia. W wypadku gdy środek trwały był zakupiony, jego wartość ustala się na podstawie dowodu zakupu. Natomiast jeżeli został on przekazany za pomocą spadku, to jego wartość powinna być ustalona biorąc pod uwagę cenę rynkową. A gdy jest formą darowizny, wtedy wystarczy ustalić wartość za pomocą umowy darowizny.

Środek trwały podlega ewidencjonowaniu. Ewidencja powinna zawierać wszystkie podstawowe dane o składniku. Daty, nazwę, symbol KŚT, numery czy stawkę amortyzacyjną. Nie należy zapomnieć o dacie likwidacji (jeżeli takowa nastała), aktualizacji kwoty czy wartości początkowej.

Aby wrócić na stronę główną, kliknij tutaj.

PCC- czym jest i kogo obowiązuje?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Taki podatek jest obowiązkiem dla tych podatników, którzy dokonują transakcje w obrocie gospodarczym takie jak:

 • umowy:
  – pożyczki
  – sprzedaży
  – zamiany rzeczy i praw majątkowych
  – darowizny
  – dożywocia
  – o dział spadku
  – o zniesienie współwłasności
  – depozytu nieprawidłowego
  – spółki
 • ustanowienie
  – hipoteki
  – odpłatnego użytkowania
  – odpłatnej służebności
 • dodatkowo wszystkie zmiany, które dotyczą wyżej wymienionych umów oraz orzeczenia sądów

Każda sytuacja przewidziana jest w ustawie i wykazuje jaki podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje. Jest możliwe, że pomimo przewidzenia tych czynności, które zostały wymienione wyżej, nie będą one podlegały PCC. Takie wyjątki są zawarte w odpowiednich ustawach. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić 14 dni od powstania takiego obowiązku lub można złożyć zbiorczą deklarację za dany miesiąc. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku stawka podatku wyniesie 20%.

Zlikwidowana zostanie ochrona przedemerytalna?

Resort planuje wprowadzić ogromne zmiany w zakresie prawa pracy. Najważniejsze modyfikacje dotyczą grupy „50 plus”. Zgodnie z założeniami resort chce, aby tak grupa została jak najdłużej aktywna na rynku pracy.

Projekt „50 plus” ma za zadanie utrzymać w zatrudnieniu jak najdłużej starszych pracowników i wykorzystać ich doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

Zaproponowane zmiany:

 • obniżenie wysokości składek ZUS
 • dorabianie do emerytury bez ograniczeń
 • koniec ochrony przedemerytalnej
 • umowy mentorskie

Ochrona przedemerytalna przysługuje pracownikom:

 • kobietom, które ukończyły 56 lat
 • mężczyznom, którzy ukończyli 61 lat

czyli osoby, którym brakuje 4 lat do emerytury.

Ochrona jest zabezpieczeniem tych pracowników przed zwolnieniem. Zlikwidowanie tej ochrony skutkować będzie zwolnieniami pracowników, których wydajność spadła. Ta zmiana wzbudza ogromne kontrowersje wśród pracowników.

Czy zmiana zostanie wprowadzona? Czy emeryci mają się czego obawiać? Już niebawem przekonamy się o etapach wdrożenia projektu.

Prowadzenie akt osobowych pracownika

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy. W praktyce oznacza to, że niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników pracodawca musi prowadzić akta osobowe pracownika.

Warto zaznaczyć, że ta forma dokumentacji często stanowi dowód w przypadku sporów wynikających ze stosunku pracy.

Akta osobowe powinny składać się z 4 części:

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby,
Część D – dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach

Istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że ten sposób ewidencji zobowiązuje do posiadania odpowiedniego oprogramowania spełniającego narzucone wymagania techniczne.

Teczki osobowe pracowników muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, które chroni je przed:

 • zniszczeniem;
 • utratą danych;
 • dostępem osób nieupoważnionych;
 • uszkodzeniem;

 

Imienne karty wynagrodzeń pracowników – o czym warto widzieć?

Imienne karty wynagrodzeń pracowników

Pracodawca zobowiązany jest do założenia oraz prowadzenia dla każdego zatrudnionego pracownika imiennej karty wynagrodzeń.

Prowadzenie karty pozwala na kontrolę czy pracodawca wywiązuje się z obowiązków związanych z zatrudnieniem.

Pracownik ma możliwość sprawdzenia czy pracodawca wypłacił mu całe należne wynagrodzenie i przysługujące świadczenia.

Karty wynagrodzeń uwzględniają informacje z zakresu:

 • wynagrodzenia zasadniczego,
 • wynagrodzenia za nadgodziny,
 • wynagrodzenia dodatkowego,
 • premii,
 • wynagrodzenia za czas choroby,
 • innych składników wynagrodzenia i świadczeń ze stosunku pracy.

Imienne karty wynagrodzeń pracowników stanowią podstawę do sporządzenia dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej.

Przewiń do góry