Sprawozdania finansowe a ocena ryzyka inwestycyjnego: jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Inwestując w dane przedsiębiorstwo, zawsze bierzemy pod uwagę ryzyko związane z tą inwestycją. Aby ocenić poziom ryzyka, warto wziąć pod uwagę różne wskaźniki, które pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy kilka wskaźników, które mogą być przydatne przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na podstawie sprawozdania finansowego.

Jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Stosunek kapitału własnego do zobowiązań

Jednym z ważniejszych wskaźników, który może pomóc nam ocenić ryzyko inwestycyjne, jest stosunek kapitału własnego do zobowiązań. Im większy jest ten stosunek, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo ma więcej własnych środków finansowych i jest mniej zależne od zewnętrznych źródeł finansowania. Wysoki stosunek kapitału własnego do zobowiązań może być oznaką większej stabilności finansowej przedsiębiorstwa i niższego ryzyka inwestycyjnego.

Rentowność

Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest rentowność, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków. Możemy wyróżnić kilka rodzajów rentowności, takich jak:

➥ Rentowność sprzedaży: stosunek zysku do przychodów ze sprzedaży
➥ Rentowność kapitału własnego: stosunek zysku do kapitału własnego
➥ Rentowność aktywów: stosunek zysku do aktywów trwałych

Im wyższa rentowność, tym lepiej dla inwestora, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie efektywnie wykorzystywać swoje zasoby i generować zyski. Niska rentowność może być sygnałem problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa i wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Przepływy pieniężne

Analiza przepływów pieniężnych może również pomóc nam ocenić ryzyko inwestycyjne. Przepływy pieniężne pokazują, skąd przedsiębiorstwo czerpie środki finansowe oraz na co je wydaje. Jeśli przedsiębiorstwo generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, oznacza to, że jest w stanie zaspokajać swoje bieżące potrzeby finansowe z własnej działalności. Jeśli natomiast przepływy pieniężne są ujemne lub niskie, może to świadczyć o trudnościach finansowych przedsiębiorstwa i wyższym ryzyku inwestycyjnym.

Podsumowując, przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na podstawie sprawozdania finansowego warto wziąć pod uwagę takie wskaźniki jak stosunek kapitału własnego do zobowiązań, rentowność oraz przepływy pieniężne. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe a ocena ryzyka inwestycyjnego: jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?
Przewiń do góry