Rozliczenie ulgi dla młodych w 2021 roku

Mimo tego, iż z funkcjonowaniem ulgi dla młodych przedsiębiorcy oswajają się już od 1 sierpnia 2020 roku, to w dalszym ciągu jest ona kłopotliwa, gdyż jak się okazuje – nie warto w tej kwestii polegać na posiadanym doświadczeniu. Otóż jak się okazuje – od 1 stycznia 2021 roku zmienił się katalog przychodów, które podlegają owemu zwolnieniu.

Ulga dla młodych niezmiennie dotyczy pracowników przed ukończeniem 26 roku życia, aczkolwiek jak się okazuje – możliwość skorzystania z niej jest ograniczona również poprzez wysokość progu podatkowego. Niezmiennie od 2020 roku, limit zwolnienia wynosi 85 528 zł w skali całego roku.

Na obecną chwilę, a więc od 1 stycznia 2021 roku, ze zwolnienia mogą korzystać przychody z tytułu:
– stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
– umów zlecenia,
– odbywania praktyki absolwenckiej,
– odbywania stażu uczniowskiego.

Zmiana ta oznacza, iż grupa podmiotów, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia, znacznie się powiększyła. Z kolei płatnicy, którzy zatrudniają młodych praktykantów oraz stażystów, muszą być czujni na zmieniające się przepisy.

Rozliczenie ulgi dla młodych w 2021 roku
Przewiń do góry