Rozliczanie na zasadach ogólnych – skala podatkowa

System podatkowy, nazywany skalą podatkową stanowi jedną z trzech form prowadzenia uproszczonej księgowości. Inaczej jest ona nazywana opodatkowaniem na zasadach ogólnych i stanowi najbardziej popularny sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Skala podatkowa oparta jest na progresji – im wyższy dochód, tym wyższy podatek do zapłaty. System przewiduje dwa progi:
– pierwszy próg: do 85 258 zł – 17% (- kwota zmniejszająca podatek)

– drugi próg: powyżej 85 258 zł – 14 539,76 zł podatku (+32% nadwyżki – kwota zmniejszająca podatek).

Osoby z pierwszego progu podatkowego mają obowiązek comiesięcznego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, w wysokości 17%. Zazwyczaj odprowadzaniem składek zajmuje się pracodawca, chyba że prowadzimy działalność i rozliczamy się na zasadach ogólnych – wtedy sami musimy wpłacić zaliczkę. Podczas składania corocznej deklaracji podatkowej, tak zwanego zeznania podatkowego, urząd skarbowy weryfikuje czy część zaliczek zostanie zwrócona na rzecz podatnika, czy będzie on zobligowany do dokonania dopłaty.

Co istotne, osoby, które nie przekroczą progu 8 000 (kwoty wolnej od podatku) zł dochodu w danym roku są całkowicie zwolnione z obowiązku odprowadzenia podatku.

Rozliczanie na zasadach ogólnych – skala podatkowa
Przewiń do góry