Regulacje prawne nadgodzin w pracy

W wielu przypadkach pracownicy pracują więcej niż wynosi ich dobowy wymiar pracy. Przepisy prawne dokładnie reguluję sytuacje, które pozwalają na pracę po podstawowych godzinach. Jakie obowiązki w tym zakresie ma pracodawca? O czym powinni wiedzieć pracownicy pracujący po godzinach?

Czym są nadgodziny?

Przepisy prawne jasno określają, że nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy obowiązują limity godzin nadliczbowych?

Pracodawcy powinni przestrzegać regulacji w zakresie limitów godzin nadliczbowych:

 • dzienny czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może być większy niż 13h
 • tygodniowy czas pracy nie powinien przekraczać 48h łącznie z nadgodzinami
 • suma godzin nadliczbowych w ciągu roku nie powinna przekroczyć 150

Jakie powody pracy w godzinach nadliczbowych reguluje Kodeks Pracy?

 • prowadzenie akcji ratownicznej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska
 • usunięcie awarii w miejscu pracy
 • szczególne potrzeby pracodawcy (np. nieprawidłowa organizacja pracy z powodu nieobecności wielu pracowników).

Jaka grupa pracowników nie może pracować w godzinach nadliczbowych?

W skład tej grupy wchodzą m.in.:

 • kobiety w ciąży
 • pracownicy młodociani
 • pracownicy sprawujący opiekę nad dzieckiem do 4 roku życia (bez wyrażenia zgody pracownika na pracę w godzinach nadliczbowych)
 • pracownicy niepełnosprawni
 • pracownicy na stanowiskach wpływających na zdrowie w sposób szkodliwy

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obsługi kadrowo-płacowej.

Regulacje prawne nadgodzin w pracy
Przewiń do góry