Kto rozlicza PIT-36?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, są zobowiązani do tego, aby dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od tytułu osiągania przychodów, jak również wybranej formy opodatkowania, niezbędne jest złożenie dwóch deklaracji.

Podatek dochodowy co do zasady jest świadczeniem pieniężnym, które obowiązuje osoby prawne lub osoby fizyczne na rzecz skarbu państwa. Jego wysokość jest znacznie uzależniona zarówno od osiąganych przychodów, jak i poniesionych kosztów. Nie są to jednak jedyne czynniki.

Deklaracja PIT-36 jest kierowana do tych podatników, którzy w badanym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych z zastosowaniem ogólnej skali podatkowej.

Roczne zeznanie PIT należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli jednak dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy, który po nim nastąpi.

Ulgi z tytułu deklaracji PIT-36
Podatnicy, którzy rozliczają się w oparciu o formularz PIT-36 mogą na nim rozliczyć także osiągane przychody, które zostały rozliczone w oparciu o skalę podatkową. Deklaracja umożliwia dokonanie rozliczenia wspólnego z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W ramach deklaracji PIT-36 podatnicy mają możliwość korzystania z ulg podatkowych, spośród których wymienić możemy np.:
– ulga z tytułu krwiodawstwa,
– ulgi z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19,
– ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej,
– ulga rehabilitacyjna,
– ulga na Internet,
– ulga prorodzinna.

Deklaracja PIT może zostać złożona listownie, elektronicznie, bądź w placówce Urzędu Skarbowego.

NASZA STRONA GŁÓWNA

Kto rozlicza PIT-36?
Przewiń do góry