Kto musi rejestrować się jako czynny płatnik VAT

Najogólniej rzecz ujmując, do rejestru czynnych płatników podatku VAT muszą rejestrować się jednostki, które:
– sprzedają towary i świadczą usługi przewidziane w Ustawie o VAT,
– w poprzednim roku przekroczyły limit 200 000 zł ze sprzedaży.

Niektóre firmy muszą rejestrować się w VAT, niezależnie od wartości sprzedaży w poprzednim roku. Do grona tych jednostek należą podmioty:
– posiadające siedzibę poza terytorium Polski,
– dostarczające towary wymienione w załączniku nr. 12 ustawy o VAT np. monety, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal czy wyroby jubilerskie,
– dostarczające tereny budowlane, budynki i budowle przewidziane w ustawie o VAT,
– dostarczające nowe środki transportu, części samochodów i motocykli,
– dostarczające towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz energii elektrycznej czy wyrobów tytoniowych,
– świadczące usługi prawnicze,
– świadczące usług doradztwa, oprócz doradztwa związanego z uprawą i hodowlą roślin czy – sporządzaniem planu zagospodarowania rolnego,
– świadczące usługi jubilerskie,
– świadczące usługi związane ze ściąganiem długów.

Kto musi rejestrować się jako czynny płatnik VAT
Przewiń do góry