Korygowanie błędów w JPK

Jak się okazuje – sposób korygowania błędów w nowej wersji JPK nie uległ zmianie w porównaniu do wcześniejszego JPK_VAT. Tak więc oznacza to nic innego jak to, że podatnik nie ma możliwości wysyłania korekty pliku, w którym znajdują się wyłącznie korygowane pozycje. Tak więc dokonując korekty ewidencji, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby złożyć nowy, kompletny i tym razem już poprawny plik XML. Jednak warto mieć na uwadze, iż w korekcie nie trzeba uzupełniać zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, ponieważ wypełnia się jedynie tę część, która uległa zmianie.

Tym sposobem:
– w przypadku korekty danych formalnych należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część ewidencyjną, gdyż korekta danych formalnych w żaden sposób nie wpływa na część deklaracyjną,
– w przypadku korekty kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część deklaracyjną, gdyż owa korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną,
– w przypadku korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży należy złożyć kompletną i poprawioną zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną, ponieważ owe dane mają wpływ na podstawę opodatkowania, które znajdują się w obu tych częściach.

UWAGA!
Sposób dokonywania korekty jest mocno uzależniony od tego czy:
– błąd został wykryty przed wysyłką nowego JPK,
– wykryty błąd ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, bądź wysokość podatku należnego.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca zorientuje się przed wysyłką JPK za dany okres, iż popełnił błąd, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, aczkolwiek ma wpływ na identyfikację danej transakcji – można usunąć błędny zapis i wykazać jedynie pozycję z poprawionymi danymi. Z kolei w sytuacji kiedy błąd został wykryty już po wysyłce nowego JPK, obowiązkowe jest zastosowanie storna na błędnym zapisie (wpisanie całego wpisu ze znakiem przeciwnym i dodanie nowego wpisu z poprawnymi danymi.

Korygowanie błędów w JPK
Przewiń do góry