Kadry i płace w firmie

Procedury kadrowe zawierają w sobie ciąg czynności składających się w cały system zarządzania zasobami ludzkimi, które są niezbędne do realizacji celów biznesowych w perspektywie krótko i długoterminowej.

Do głównych zadań związanych z obsługą kadrowo- płacową zaliczamy:

  1. nabór i zatrudnienie pracowników,
  2. tworzenie dokumentów pracowniczych i akt personalnych,
  3. zgłaszanie pracowników do ZUS i opłacanie za nich składek,
  4. przeprowadzenie szkoleń BHP,
  5. nadzór nad sprawami związanymi z badaniami lekarskimi,
  6. wdrożenie pracowników do firmy,
  7. szkolenie pracowników,
  8. ocenianie efektów pracy pracowników,
  9. tworzenie listy płac i wypłata wynagrodzeń.

 

Kadry i płace w firmie
Przewiń do góry