Jednorazowa amortyzacja w 2021 roku

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje małym podatnikom i podatnikom rozpoczynającym działalność. Jest to jeden ze sposobów na optymalizację podatkową w firmie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od niektórych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do określonej kwoty.

Amortyzacja jednorazowa przeznaczona jest dla podatków CIT i PIT posiadających status małego podatnika lub rozpoczynających prowadzenie działalności.
O statusie małego podatnika decyduje wielkość osiągniętych przychodów w obecnym roku podatkowym. Limit małego podatnika od 1 stycznia 2021 roku został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro, więc w przeliczeniu na polskie złote wynosi 9 031 000 zł.
Jeśli chodzi o limit, do którego można wykonać jednorazową amortyzację to wysokość nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 50 000 euro. W 2021 roku w przeliczeniu na polskie złote limit ten wynosi 226 000 zł.
Środki trwałe, od których wartości można dokonać amortyzacji jednorazowej to między innymi:

  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • urządzenia techniczne
  • kotły i maszyny energetyczne
  • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
  • narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Jednorazowa amortyzacja w 2021 roku
Przewiń do góry