Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje wszystkich przedsiębiorców od 2018 roku. Od tego czasu wprowadzono do niego jednak kilka ważnych zmian, z którym koniecznie należy się zapoznać.

JPK to księgi i dokumenty księgowe prowadzone w wersji elektronicznej ( w odpowiednim formacie), które przekazywane są do organów podatkowych, zgodnie z wyznaczonymi obowiązkami lub na żądanie tych organów.
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7). Budowa nowego pliku składa się z :

  1. części ewidencyjnej JPK-V7, która zawiera dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
  2. części deklaracyjnej JPK_V7, która zawiera pozycje wynikające z deklaracji

Zgodnie z przepisami rozliczenia VAT można dokonywać kwartalnie lub miesięcznie.
W rozliczeniu VAT miesięcznym:

  • część ewidencyjną oraz część deklaracyjną JPK_V7 składa się co miesiąc.

W rozliczeniu VAT kwartalnym:

  • część ewidencyjną JPK_V7 składa się co miesiąc, natomiast część deklaracyjną raz na kwartał.

Pamiętać należy, że wraz z JPK-V7 do obowiązku weszły także kody GTU. Są to kody grup towarowych, które należy wysłać wraz z częścią ewidencyjną JPK_V7, jeśli towary lub usługi znajdujące się na fakturze są nimi objęte.

Jednolity Plik Kontrolny
Przewiń do góry