Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Wielu przedsiębiorców w dobie trwającej pandemii zobowiązanych jest do zlikwidowania prowadzonej spółki. Często szukają oni rozwiązań umożliwiających dopełnienie niezbędnych formalności przez Internet. O czym należy pamiętać? Czy wszystkie spółki można zlikwidować za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Art. 270 pkt. 21 k.s.h. Mówi jasno o tym, że istnieje możliwość elektronicznego podejmowania uchwał tylko w przypadku, gdy spółka została zarejestrowana za pośrednictwem systemu S24. Zgodnie z powyższą informacją warto zaznaczyć, że spółki założone w S24 mogą również zostać w ten sposób rozwiązane.

Warto zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez wspólników kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego podpisu profilem zaufanym ePUAP. Umożliwi to podpisanie wszystkich niezbędnych wniosków i formularzy, a także przesłanie ich do odpowiednich urzędów.

Korzyścią związaną z likwidacją spółki w sposób elektroniczny jest ograniczenie kosztów związanych z wizytą u notariusza, a także znaczna oszczędność czasu.

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?
Przewiń do góry