Informacja IN-1

Informacja IN-1 stanowi zgłoszenie informacji o nieruchomościach oraz obiektach budowlanych. Powinna zostać złożona przez osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości.

IN-1 składają osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystych gruntów, bądź posiadaczami nieruchomości lub ich części.

IN-1 należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jak złożyć IN-1?

→ dostarczenie do urzędu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości

→ wysłanie informacji pocztą

→ wypełnienie informacji online oraz wysłanie drogą elektroniczną

W przypadku złożenia informacji IN-1 za pośrednictwem Internetu należy pamiętać o obowiązku posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu.

Informacja IN-1
Przewiń do góry