Formy opodatkowania obowiązujące w Polsce

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem podmiotu na rynku. Jedną z istotniejszych wyborów jest forma opodatkowania podmiotu podatkiem dochodowym.

W Polsce obowiązują formy opodatkowania:
– na zasadach ogólnych,
– według podatku liniowego,
– ryczałt,
– zgodnie z kartą podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostępne jest dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ta forma opodatkowania polega na tym, że przychody i koszty ewidencjonowane są w KPiR na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Tutaj istotne jest wyliczenie podatku względem obowiązującej skali podatkowej.

Kolejną dostępną opcją jest podatek liniowy, którego obliczenie polega na wyliczeniu podatku zgodnie ze stałą stawką podatku na poziomie 19%.

Ryczał jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich stawek podatkowych określonych w “Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej był najczęściej wybieranym sposobem opodatkowania. Jednak od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą już skorzystać z tej formy. Karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla działalności, które nieprzerwanie kontynuują prowadzenie tej formy od roku 2021. Wysokość podatku jest stała określona na podstawie:
– rodzaju działalności,
– ilości pracowników,
– wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Formy opodatkowania obowiązujące w Polsce
Przewiń do góry