Firmowy numer NIP

Numer identyfikacji podatkowej w skrócie numer NIP znany jest wszystkim przedsiębiorcom. Ten dziesięciocyfrowy kod, pozwala na identyfikację podatników, podawany jest min. na dokumentach, fakturach. Nadawany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 1-3 dni roboczych po złożeniu przez osobę wniosku o rejestrację firmy.

Poszczególne cyfry numeru NIP, nie są przypadkowe:
– numer NIP poprzedzony jest prefiksem “PL”.
– 3 pierwsze cyfry określają kod urzędu skarbowego, który nadał numer,
– kolejne 6 cyfr, to cyfry losowe,
– ostatnia cyfra, to cyfra kontrolna.

Numer NIP posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub są czynnymi podatnikami podatku VAT, płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są podatnikami na podstawie innych ustaw.

 

Firmowy numer NIP
Przewiń do góry