Elektroniczny wykaz podatników VAT

Księgowość online – dlaczego warto?

Wykaz podatników VAT znany wszystkim jako biała lista podatników, obowiązuje do 1 września 2019 roku. Wykaz prowadzony jest w postaci elektronicznej obejmuje listę podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT podatników.

Biała Lista Podatników ma na celu ułatwienie weryfikacji kontrahentów oraz zabezpieczeniu transakcji przed oszustwami podatkowymi. Stworzono zatem obowiązek weryfikacji kontrahenta zgodnie z informacjami z białej listy oraz dokonywania wpłat na rachunek zamieszczony w wykazie podatników, w sytuacji gdy:

  1. dostawca jest czynnym podatnikiem VAT
  2. wartość transakcji to co najmniej 15 000 zł

Informacje znajdujące się w wykazie to między innymi:

  • nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika
  • NIP, REGON
  • adres
  • numer rachunku bankowego
  • status podatnika
  • informacje dodatkowe

Przedsiębiorcom, którzy nie stosują się do zasad, a więc nie wykonując transakcji na wskazany w białej liście rachunek (jeśli spełniony jest pkt. 1) i pkt. 2)), grożą konsekwencje. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów oraz w niektórych przypadkach poniesieniem przez przedsiębiorcę odpowiedzialności solidarnej, gdyby sprzedawca nie zapłacił podatku VAT od tej transakcji.

Elektroniczny wykaz podatników VAT
Przewiń do góry