Elektroniczny wykaz podatników VAT

Przedsiębiorcy od 1 września 2019 roku mają dostęp do bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy, zwanej biała lista podatników VAT. Wykaz ten daje możliwość weryfikacji kontrahentów pod kątem przynależności do rejestru podatników.

Biała lista podatników zawiera informacje o statusie podatników, którzy:

 1. znajdują się w rejestrze,
 2. zostali z niego wykreśleni lub
 3. zostali do niego przywróceni

w okresie ostatnich 5 lat.

Podatnik za pomocą białej listy ma możliwość dokonania sprawdzenia swojego kontrahenta dla celów VAT oraz jego danych. Biała lista podatników VAT zawiera informacje takie jak:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko
 • numer nadany do identyfikacji na potrzeby podatku
 • status podmiotu
 • numer REGON
 • numer KRS
 • adres siedziby
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności
 • imiona i nazwiska prokurentów
 • dane wspólnika
 • daty rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia do rejestru
 • numery rachunków rozliczeniowych

W wykazie znajdują się indywidualne rachunki bankowe podatników, na które należy wykonywać transakcje.

Elektroniczny wykaz podatników VAT
Przewiń do góry