Co daje firmie outsourcing?

Outsourcing polega na przekazaniu obowiązków związanych z prowadzeniem działalności zewnętrznej obsłudze. Współpraca na zasadach outsourcingu jest swobodna i nie ma w niej szczegółowych zaleceń ze strony usługobiorcy.
Z racji na coraz większe zainteresowanie outsourcingiem, obejmuje on bardzo dużo ( i coraz więcej) usług, związanych między innymi z:

  • księgowością
  • obsługą kadrowo-płacową
  • usługami prawnymi
  • analityką finansową
  • obsługą klienta
  • zarządzaniem środkami trwałymi
  • audytem wewnętrznym firmy

Na outsourcing można zdecydować się w danym obszarze świadczonych usług, w zależności od tego, czego w danej chwili potrzebuje działalność. Ze względu na założone cele outsourcing podzielić można na:

  1. Outsourcing naprawczy-stosowany podczas ciężkiej sytuacji w firmie
  2. Outsourcing dostosowawczy– pomaga w dostosowaniu się firmy do realiów rynkowych
  3. Outsourcing rozwojowy– przygotowuje firmę pod samorozwój

Rosnąca popularność outsourcingi w dużej mierze związana jest z jego zaletami. Jedną z nich jest spora oszczędność, spowodowana brakiem konieczności tworzenia i utrzymywania kolejnych działów w firmie. Do głównych zalet zaliczyć można również łatwy dostęp do fachowej wiedzy, którą świadczą eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach.

Co daje firmie outsourcing?
Przewiń do góry