Aktualności

Zalety biura księgowego online

Przedsiębiorcy stopniowo odchodzą od tradycyjnych metod prowadzenia księgowości. Rezygnują ze stałej współpracy z księgową zatrudnianą na etat, wymagają sporządzania dokumentacji w formie elektronicznej, dostępu do danych online oraz możliwości załatwienia spraw bez wychodzenia z domu.

Nic więc dziwnego, że księgowość online cieszy się takim zainteresowaniem. Jest to rozwiązanie wykazujące szeroki wachlarz zalet. Co zyskujemy decydując się na współpracę z biurem rachunkowym online?

1. Dostęp do danych i faktur w systemie online – gdziekolwiek jesteśmy możemy sprawdzić każdy dokument, każdą fakturę i każdy raport w swoim smartfonie, o każdej godzinie, gdziekolwiek jesteśmy. Jest to bardzo skuteczne narzędzie kontroli ułatwiające świadome zarządzanie firmą.
2. Niższe koszty współpracy – brak konieczności wynajmowania dużej powierzchni biurowej czy powierzchni do przechowywania dokumentów oraz automatyzacja procesów księgowych, wpływają korzystnie na ceny usług.
3. Możliwość konsultacji i uzyskania porady przez internet – mailowo, za pomocą komunikatora czy video rozmowy. Nie musimy umawiać się na spotkanie z księgową w dogodnej dla niej lokalizacji i w wyznaczonym przez nią czasie.
4. Program do wystawiania faktur, który umożliwia wystawienie dokumentu w kilka sekund, szybko i intuicyjnie.

Obowiązki księgowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najprostszą formę prowadzenia biznesu. Jest to również forma, która może prowadzić stosunkowo prostą ewidencję księgową. Z tego powodu wielu właścicieli JDG postanawia samodzielnie wywiązywać się ze wszystkich ciążących na nich obowiązkach księgowych.
Podmiot, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie księgowości w jednostce należy wskazać już na wniosku CEiDG o wpis. Przedsiębiorca, który postanowi samodzielnie prowadzić ewidencję powinien przede wszystkim zapoznać się z zasadami KPiR, ponieważ to na jej podstawie najczęściej wylicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Następnie, w trakcie prowadzenia aktywnej działalności powinien ewidencjonować w niej każde zdarzenie gospodarcze, a pod koniec miesiąca sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu. Kolejną kwestią, którą należy mieć na uwadze jest zweryfikowanie obowiązku zgłoszenia do VAT, a jeśli będzie konieczność zarejestrowanie firmy jako płatnika tego podatku.

Innymi, comiesięcznymi obowiązkami, z których trzeba się wywiązać są:

– obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
– sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
– opłacanie składek ZUS,
– drukowanie i archiwizowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wznowienie działalności bez wniosku przedsiębiorcy

Czy istnieje możliwość, aby zawieszona działalność została wznowiona przez urząd bez złożenia wniosku przez przedsiębiorcę?

Spółka może zostać zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przedsiębiorca decyduje o czasie zawieszenia podmiotu.

Kiedy spółka zostane wznowiona automatycznie?

Wznowienie działalności z urzędu następuje, gdy wspólnicy nie złożą wniosku przed upływem 24 miesięcy od daty jej zawieszenia.

W takiej sytuacji Krajowy Rejestr Sądowy uprawniony jest do dokonania z urzędu wznowienia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca po upływie 24 miesięcy chce wznowić działalność nie musi składać wniosku o jej wznowienie – nastąpi to automatycznie.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie chce wznawiać działalności po upływie 24 miesięcy musi złożyć odpowiedni wniosek w KRS.

Decydując się na zawieszenie oraz wznowienie działalności warto skorzystać z pomocy specjalistów prawnych, którzy pomogą dopełnić niezbędnych formalności.

Założenie firmy w pomocą biura rachunkowego – czy warto?

Decydując się na założenie firmy musimy pamiętać o tym, że procedura wymaga posiadania wiedzy z zakresu prawa, księgowości oraz podatków. Często w dokumentach oraz formularzach musimy podać informacje (np. wybór formy opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości itp.), które wymagają pomocy specjalisty.

Wiele osób rejestrując spółkę nawiązuje współpracę z biurem rachunkowym, które pomaga w wielu kwestiach prawnych i księgowych.

Doświadczone biuro rachunkowe oferuje doradztwo w zakresie wyborów kodów PKD, pomoc w przygotowaniu umowy spółki oraz dokumentów i formularzy, a także pomoże dopełnić formalności podatkowe oraz księgowe.

Wiele osób korzystając z pomocy biura rachunkowego wybiera również usługę sporządzenia biznesplanu.

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym warto sprawdzić czy otrzymamy również pomoc w zakresie:

  • przekształcania spółek;
  • wyceny wartości niematerialnych, materialnych i prawnych przedsiębiorstwa;
  • fuzje spółek;
  • podział spółek;
  • zawieszenie spółki;
  • likwidacja spółki;

Kontrola ZUS

Przedsiębiorcy pomimo prowadzonej działalności uczciwie, zgodnie z prawem i przepisami, prawidłowo i terminowo muszą liczyć się z tym, że w każdym momencie firma może zostać skontrolowana nie tylko przez Urząd Skarbowy, ale także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głównym celem kontroli z ZUS jest sprawdzenie i ocenienie czy płatnik wykonuje rzetelnie i prawidłowo obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych, jakie na nim ciążą np. dokonywanie zgłoszeń do ZUS, obliczania i potrącania składek, ustalania uprawnień do świadczeń, wystawiania zaświadczeń.

Prawa kontrolującego inspektora ZUS:
– badanie wszystkich ksiąg, dokumentów finansowo-księgowych oraz osobowych, nośników związanych z zakresem kontroli
– sprawdzanie i spis majątku płatników którzy zalegają z opłatą składek,
– może zabezpieczać zebrane dowody,
– legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości
– prosić o udzielenie informacji od przedsiębiorcy (płatnika składek) oraz osoby ubezpieczonej oraz świadków,

Obowiązki przedsiębiorcy (płatnika) u którego trwa kontrola:
– udostępnianie wszystkich ksiąg, dokumentów finansowo-księgowych oraz osobowych, nośników związanych z zakresem kontroli,
– pokazać do wglądu składniki posiadanego majątku (w przypadku zalegania z opłatą składek),
– zrobić i wydać kopie zabezpieczonych dokumentów,
– udzielać wyjaśnień inspektorowi ZUS.

Ulgi podatkowe na innowacje

Od przyszłego roku w polskim systemie podatkowym ma funkcjonować szereg ulg podatkowych skierowanych do przedsiębiorstw prowadzących innowacyjną działalność.
W ramach programu Nowy Polski Ład mają obowiązywać:

– Ulga B + R – na działalność badawczo – rozwojową, z możliwością odliczenia większych kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
– Ulga na prototypy – możliwość odliczenia nawet 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek,
– Ulga na robotyzację – możliwość odliczenia 50% kosztów poniesionych w danym roku obrotowym na robotyzację (prowadzenie działań zapewniających możliwość zastąpienia pracy ludzkiej praca maszyn).
– Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – możliwość odliczenia od zaliczek na podatek PIT kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy cywilno-prawnej , jeśli nie zostały odliczone w ramach ulgi na B+R,
– IP BOX – możliwość odliczania z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. W Nowym Ładzie będzie można jednocześnie korzystać z ulgi Innovation Box I B+ R.

Przewiń do góry